Er turismen på villspor?

Allemannsplikten, kollektivtilbud og tilrettelegging ble løftet frem som viktige punkt for å sørge for at reiselivet spiller på lag med naturen.

Solen tittet frem og de majestetiske fjellene som omkranser Svolær viste seg for de som møtte opp på torget torsdag kveld. Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang ønsket lokale og DNT-ere velkommen til debatten "Turisme på villspor - hvilken sti må vi tråkke opp for å sikre et bærekraftig reiseliv?"og vektla at dette er en sak som opptar DNT i stor grad;

– Helt siden Turistforeningen ble stiftet for 151 år siden har vår viktigste oppgave vært å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv som spiller på lag med naturen. Grunnlaget for DNTs eksistens er en intakt, sunn og levende natur. I dag er den under press fra flere hold, og skal vi klare å ta vare på den for fremtidige generasjoner, har vi alle et ansvar for å bidra.

Løft allemannspliktene!

Ordfører i Vågan, Eivind Holst, berømmet DNT for jobben som gjøres over hele landet med tilrettelegging, men etterlyste mer fokus på allemannspliktene: 

–DNT viser vei og er en fyrlykt for oss for hvordan man skal bevege seg i norsk natur. Dere har Fjellvettregler, men jeg finner ikke informasjon om allemannspliktene på nettsidene deres. Dere bør løfte dette i deres kanaler og legge det ut på nett så fort som mulig. Dere gjør en fantastisk jobb og dere er en veldig viktig kommunikator. Folk som kommer til Lofoten trenger hjelp til å vite hvilke regler som gjelder, hvordan man skal oppføre seg i naturen og på tur. Vi som bor i Norge har stort sett fått dette med oss hjemmefra, men det har ikke turistene i samme grad.

Helene Ødven i Bergen og Hordaland kjenner godt til utfordringene med stor trafikk til blant annet Trolltunga i Odda i Hordaland. Hun svarte Holst på utfordringen:

–Vi tar oppfordringen om å være tydelige på dette. Vi kan for det første bruke kommunikasjonsflatene våre, men det våre frivillige gjør med å tilrettelegge for friluftsliv i nærmiljøene er kjempeviktig også for turister. De som kommer vil først og fremst gjøre hverdagslige, enkle friluftsaktiviteter som å tenne bål og å telte og ikke nødvendigvis klatre på de høyeste toppene.

Lofotvettreglene

Karin Marie Antonsen fra Destination Lofoten fortalte at de har laget en plan for bærekraftig reiseliv i Lofoten:

–For et par år siden utarbeidet vi 10 "Lofotvettregler". Den finnes på flere språk på nett og flere aktører har den hengende og formidler den aktivt til gjestene. Ufordringen har vært at de kan oppleves som pekefinger enn til inspirasjon. Vi jobber nå med å gjøre de mer lystbetont. Vi skal ikke fire på kravene, men presentere dem på en måte som gjør at gjestene ønsker å være med på å ta vare på naturen.

Styrk kollektivtilbudet

Hva konkret kan dere i Lofoten gjøre for å gjøre transport mer bærekraftig? Ordfører Holst i Vågan viste til en helelektrisk turistbåt som trafikkere i hele kommunen i sommer. Karin Marie Antonsen fra Destination Lofoten fortalte om et eksempel som har gitt resultater:

–Det er veldig mange leiebiler i Lofoten. Det kunne vi redusert med bedre kollektivtrafikk. Vi har fått til bedre kollektivtilbud med buss som går hver time på hovedveien, men skal du ta en avstikker er det vanskelig. Det ble solgt 40 prosent flere bussbiletter ifjor, det viser at tiltaket hjelper.

De som kommer, må bli lengre

Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag oppfordret kommunen til å velge å satse på de som ønsker å reise sakte, som blir over tid og som legger igjen penger.

– Turistnæringen blir stadig viktigere, men vi må ikke måle suksessen vår i antall besøkende. Vår viktigste verdi er den naturen folk fra hele verden kommer for å oppleve. Da må vi ta vare på den, og vi må unngå trengsel og overbelastning. Dersom vi ikke klarer å bevare naturen som et attraktivt reisemål både for oss og tilreisende, taper alle. Nettopp derfor sto vi i DNT også i front med arbeidet rundt Veikartet for et bærekraftig reiseliv som en hel næring har stilt seg bak.

Haakon Walnum jobber med by- og samfunnsplanlegging, innovasjon og entrepenørskap. Han mener kommuner og reiseliv må bli litt frekkere.

– Dersom stier er godt tilrettelagt kan det friste flere til å ta lengre turer, å bli tre netter og gå nye turer i stedet for å fly til første og beste topp, se den og reise igjen. Folk utenfor Norge er mer næringsorientert. Vi kan være litt frekkere og stille krav. Vi må tørre å tenke at ikke alle turister er ønskelig. Dersom vi tjener mer på de som kommer, kan vi klare oss med færre og dermed unngå slitasje.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 6. juni 2019