Sammen for bedre folkehelse

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre mener en styrket frivillig sektor er viktig for å få flere sunne nordmenn. Avtalen mellom Sunne kommuner og  Den Norske Turistforening bidrar til nettopp det.
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre mener en styrket frivillig sektor er viktig for å få flere sunne nordmenn. Avtalen mellom Sunne kommuner og Den Norske Turistforening bidrar til nettopp det. Foto: Ingvild Bakke

Den Norske Turistforening og Sunne kommuner inngår partnerskap for å fremme folkehelsen i Norge. Tilgang til nærturområder er et viktig grep.

- Store byer og økt urbanisering gir mindre tilgang til nærturterreng. Fortetting i bynære strøk kan i verste fall bidra til dårligere helse blant befolkningen, derfor er dette partnerskapet enormt viktig, sier generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold

Sammen for bedre helse
Avtalen skal gjøre det enkelt for myndighetene og frivilligheten å samarbeide. Målet er bedre helse for folk flest, og da er arealforvaltning og naturopplevelser to viktige stikkord. Onsdag deltok helseministeren på en markering av samarbeidet på ved Sognsvann i Oslo.

- Det er mye å vinne på et samarbeid mellom myndigheter og frivillige organisasjoner. Å tilrettelegge for friluftsaktivitet er enkelt tiltak for å styrke folkehelsearbeidet i kommunene. Tilgangen til natur- og rekreasjonsområder gjør terskelen for å komme i gang med enkel aktivitet lavere, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

Må prioritere nærturområder
Store byer og økt urbanisering gir mindre tilgang til nærturterreng. Folkehelsemeldingen understreker at friluftsliv må prioriteres langt bedre i kommunale og regionale samfunns- og arealplaner, noe Den Norske Turistforening og Sunne kommuner ønsker å bidra til.

- Å samarbeide med frivillige kan gi enorme synergieffekter. Sammen får vi flere folk ut på tur og kan lage flere turstier der folk bor.  Vi samarbeider allerede med mange kommuner, nå gleder oss nå til å inngå enda flere lokale partnerskap både med kommuner og fylkeskommuner, sier Kristin Krohn Devold.

Daglig leder i Sunne kommuner  Årstein Skjæveland, folkehelsesjef i DNT  Lise Corwin, styreleder i Sunne kommuner Stanley Wirak, helseminister Jonas Gahr Støre,  og generalsekretær i DNT Kristin Krohn Devold.
Daglig leder i Sunne kommuner Årstein Skjæveland, folkehelsesjef i DNT Lise Corwin, styreleder i Sunne kommuner Stanley Wirak, helseminister Jonas Gahr Støre, og generalsekretær i DNT Kristin Krohn Devold. Foto: Ingvild Bakke

Annonse