Må vi velge mellom natur og klima?

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Samme hvor du bor kan du bli med på DNTs frokostmøte om vindkraft 18. juni. Vi streamer direkte.

Debatten om hvordan Norge best omstiller seg til et mer klimavennlig samfunn pågår for fullt. DNT mener det er både mulig og viktig å ta vare på urørt natur i det grønne skiftet.

Vindturbiner på land er en del av løsningen, men bare en liten del. Vi kan ikke ofre naturområder som betyr så mye for oss som land og folk når de viktigste bidragene til det grønne skiftet ligger andre steder. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.


Hva mener du? I dette forkostmøtet belyser vi både problemstillinger og muligheter, og får høre fra forskere, politikere og engasjerte debattanter.

Agenda

0815-0820 Velkommen! Styreleder Per Hanasand i DNT

0820-0830 Den nasjonale rammen er her: Hva betyr det for konsesjonsordningen? Lars Gulbrandsen, forskningsleder på Fridtjof Nansens Institutt.


0830-0850 Hva mener ungdommen? leder Markus Malmin, DNT ung og leder Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

0850-0905 Slik kan konfliktene rundt vindkraft løses, energidirektør Kristin Gulbrandsen Frøysa ved Universitetet i Bergen

0905-0920 Hvilket potensial ligger i energieffektivisering? Leder Marius Holm, Zero

0920-0930 Hvordan kan Norge bli en havvindnasjon, Knut Vassbotn, Aker Solutions

0930-0945 Pause

0945-1030 Politikerdebatt: Kan vi både redde naturen og klimaet?

I panelet:

  • Statssekretær i Klima- og miljøverndepartementet Sveinung Rotevatn (V) Sogn og Fjordane
  • Vararepresentant Geir Hågen Karlsen (FRP) Oslo
  • Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) Trøndelag
  • Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen (Ap)
  • Stefan Heggelund (Høyre) fra Akershus
  • Debattleder Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT


Arrangementet er gratis og streames, se video under eller på Facebook-arrangementet.

Bakteppet for diskusjonen er nasjonal ramme for landbasert vindkraft, som ble lagt frem av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april. Der pekes det på 13 store områder i Norge som godt egnet for vindkraft. Mye av arealet det pekes på er urørt natur.

Les mer her:

Meld din interesse her

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 29. mai 2019