Folket setter naturen fremfor vindkraft

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

60 prosent av befolkningen er imot bygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, viser en fersk undersøkelse fra DNT. 

Vindkraftdebatten går heftig over landet og meningene er sterke. Norstat har på vegne av DNT nylig gjennomført en undersøkelse blant befolkningen om synet på vindkraft. Den viser blant annet:  

  • 60 prosent er imot utbygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur. 
  •  71 prosent er mot dersom det medfører forstyrrelser av dyreliv.  

– Folket ser at klima og natur henger uløselig sammen. Bygger vi ned urørt natur gjør vi uopprettelig og dobbel skade.  Å bevare et biologisk mangfold er nøkkelen til å løse klimakrisen, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.  

Fornybart og naturvennlig 

Det er allerede gitt konsesjon for opp mot 1800 turbiner på land. DNT mener andre løsninger må prioriteres før man med enda mer vindkraftutbygging gjør uopprettelige inngrep i naturen. Tallene fra undersøkelsen støtter opp om DNTs syn på dette:  

– 58 prosent svarer at andre kilder til fornybar energi må satses på fremfor vindkraft. Fakta er at med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon og med energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk, har vi faktisk kraften vi trenger, sier Solvang. Dette må politikerne ta innover seg og tørre å satse på - før mer natur går tapt! 

Gi naturen en stemme 

55 prosent av alle under 30 år er positive til vindkraft, men dette forandrer seg drastisk når det er snakk om hvor vindkraftanleggene skal bygges:  

  • 63 prosent av de under 30 år er motstandere av vindkraftutbygging som medfører betydelig inngrep i urørt natur.  
  • 76 prosent av mot vindkraftutbygging som medfører forstyrrelser av dyreliv 

– Det hele er ganske enkelt. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og selve redningen for et bærekraftig klima. Enten løser vi begge, eller så løser vi ingen. Vi er naturens stemme og oppfordrer hele Norge til å si tydelig fra på vegne av naturen sammen med oss, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.  

Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet.

Les mer om DNTs syn på vindkraft. 

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.
Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Monica Hägglund Langen

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 27. mai 2019