Tusenvis gikk for naturen

Vi må ta vare på naturen i det grønne skiftet var budskapet til turdeltakerne på DNT sin støttemarsj 12.mai
Vi må ta vare på naturen i det grønne skiftet var budskapet til turdeltakerne på DNT sin støttemarsj 12.mai Foto: DNT Telemark

Rundt 4.400 mennesker gikk for naturen da DNT arrangerte støttemarsj 22 steder i landet søndag.

I tillegg har folk registrert over 29 486 354 skritt , tilsvarende en halv runde rundt jorden, til støtte for aksjonen i løpet av uken.

– Dette viser hvor viktig naturen er for oss i dette landet. Og det sender en klar beskjed til politikerne våre, vindturbiner på land er en del av løsningen, men bare en liten del. Vi kan ikke ofre naturområder som betyr så mye for oss som land og folk når de viktigste bidragene til det grønne skiftet ligger andre steder. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.

Ikke for enhver pris!

Fra Harstad i nord til Østfold i sør har folk tatt bena fatt i dag for å vise sin støtte til naturen. På Vindfjellet var over 250 mennesker samlet i regi av DNT Telemark, Vestfold og Buskerud.

– Vi er her for å vise at vi er for fornybar energi, men ikke til en hver pris, sier Kjersti Myro, som hadde med seg datteren Cecilie Petrine Myro Buer.

I Hordaland var det fem ulike støttemarsjer som samlet til sammen 1100 mennesker. De største arrangementene var i Masfjorden, Bergen og Kvinnherad.

– Kvinnherad har gitt fra seg nok natur nå, var ordfører Peder Sjo Slettebø (H) beskjed i sin appell.


Menneskelig vindturbin

I Sandnes i Rogaland var over 1000 mennesker samlet, og 300 av de var med som frivillige da de visualiserte en 190 meter høy vindturbin med lyd og bevegelse. 70 vindturbiner på denne størrelsen er nå under oppføring i Bjerkreim vindkraftanlegg. Performancekunstnerne Eddie Andresen og Adrian Barstad Andresen hadde spesialkomponert et verk (not friendly) til vindmølleinstallasjonen med naturlyder, turbinlyder, trompet og slagverk. Verket ble fremført sammen med 300 frivillige "lakendansere" koreografert av Victoria Jane Harley.

–  Vi vil visualisere dimensjonene det er snakk om. Å bygge vindindustri i norsk natur medfører store naturinngrep, 800 meter vei per turbin og en halv fotballbane i oppstillingsplass per turbin er det bransjen estimerer. Vi er ikke mot vindkraft på land, men bygger vi ned urørt natur på veien gjør vi uopprettelig – og dobbel skade. I den kritiske tiden verden er i nå, må vi håndtere to utfordringer samtidig. Å bevare urørt natur er nøkkelen til å løse klimakrisen. Forsvinner den, forsvinner grunnlaget for liv og selve redningen for et bærekraftig klima. Når det finnes alternativer må politikerne tørre å tenke langsiktig og velge de klimatiltakene som ødelegger minst mulig natur, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Ingen skam å snu

Også i Trøndelag, det området som vil måtte avgi størst areal til vindkraft hvis det blir slik NVE har foreslått, var det stor mobilisering i dag. Fra Trondheim rullet det busslaster med folk til Frøya der det er stor lokal motstand mot et planlagt vindkraftanlegg.

– Lytt til fjellvettreglene. Det er ingen skam å snu, var fylkestingsrepresentant Tove Eivindsen sin oppfordring fra Føyas høyeste punkt. 

Det var også en stor delegasjon på tur i Bessakerfjellet i Trøndelag.

– Over halvparten av de 50 oppmøtte hadde ikke sett et vindkraftverk før. Inntrykkene var sterke og alle var samstemte; dette ønsker vi ikke på våre fjell, forteller Fredrik Fredriksen fra Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag.

I Agder ble det også en meget vellykket støttemarsj for naturen, med flere oppmøtte enn forventet, nesten 300 ble med på topptur til Svaba. Dette området risikerer å bli omringet av 3 vindkraftverk. Toppen som er en 10-toppers-tur i Evje og Hornnes kommune, er en perle med fin utsikt i alle himmelretninger over det kuperte landskapet mellom skog og fjell på 6-800 moh.

– Det er godt å se at engasjementet er stort på Evje og i Agder, siden vi er en region som allerede er sterkt rammet av kraftindustrien som en stor leverandør av vannkraft, kommenterer daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen Steinsland

Se helheten, tenk flere løsninger

DNT håper at engasjementet fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen for vindkraft på land skjermer naturen på en helt annen måte enn forslaget som ble presentert av NVE 1. april.

– Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å elektrifisere Norge uten å ofre urørt natur, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

– Vi i DNT mener naturligvis at Norge også har et globalt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Men for å levere fornybar kraft i et volum som monner må vi satse på andre tiltak enn landbasert vindkraft. Vindkraft til havs har et enormt potensial, og kan bli et nytt industrieventyr for Norge, avslutter styrelederen.

Annonse