Hundrevis ventet til støttemarsjer 

På to uker har tallet på støttemarsjer for naturen økt fra 14 til 22. Engasjementet for å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur blir stadig større. 

 1. april la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram 13 områder som de mener er egnet for vindkraft. Store deler av områdene består av urørt natur. 

–  Vi er ikke mot vindkraft på land, men bygger vi ned urørt natur på veien gjør vi uopprettelig – og dobbel skade. I den kritiske tiden verden er i nå, må vi håndtere to utfordringer samtidig. Å bevare urørt natur er nøkkelen til å løse klimakrisen. Forsvinner den, forsvinner grunnlaget for liv og selve redningen for et bærekraftig klima. Når det finnes alternativer må politikerne tørre å tenke langsiktig og velge de klimatiltakene som ødelegger minst mulig natur, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

Dramatisk FN-rapport 

Denne uka kom FNs naturpanel med en nedslående rapport som viser at urørt natur på land og i havet er halvert de siste 50 årene. Norge er ikke forskånet. Hver femte norske art er rødlistet og dette skyldes arealendringer.   

– Disse funnene gir oss ikke noe valg, vi er nødt til å ta vare på den naturen vi har igjen. Alt henger sammen, hver art har sin rolle og funksjon i økosystemet. Forsvinner de, rakner tilslutt vårt grunnlag for liv også, sier Hanasand. 

Stort lokalt engasjement 

På et par uker har tallet på støttemarsjer økt fra 14 til 22. Det arrangeres marsjer fra Harstad og Lofoten i nord til Østfold, Evje og Sandnes i sør. 

– Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere ser hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder Hanasand.  

300 mennesker lager vindturbin 

I forslaget fra NVE er det blant annet valgt ut store områder i Rogaland. Stavanger Turistforening skal visualisere en vindturbin i støttemarsjen sin i Sandnes. Turbinen illustreres ved at 300 frivillige holder hvite laken for å vise størrelsen på de 190 meter høye vindturbinene som kommer i Bjerkreim vindkraftanlegg.  

Her kan du delta: 

·         DNT-Sør og Aust-Agder Turistforening - markeringsmarsj på Evje   

·         Harstad Turlag  

·         Lofoten Turlag  

·         Troms Turlag 

·         Nord Troms Turlag i Nordreisa

·         Stavanger Turistforening arrangerer støttemarsj i Sandnes 

·         Haugesund Turistforening 

·         DNT Finnskogen og Omegn arrangerer støttemarsj sammen med Hamar og Hedmarken turistforening  

·         Kristiansund og Nordmøre Turistforening  

·         Trondhjems Turistforening og Frøya Turlag  

·         Nord Trøndelag Turistforening  

·         Sogn og Fjordane Turlag skal ha støttemarsj på Brandsøyåsen i Florø 

·         Bergen og Hordaland Turlag  

·         Stord-Fitjar Turlag  

·         Kvinnherad Turlag   

·         Nordhordland Turlag  

·         Voss Utferdslag skal ha arrangement 12. mai med tema vindkraft 

·         DNT Odal arrangerer støttemarsj til Songkjølen 

·         DNT Nord-Østerdal arrangerer marsj til Søvollshaugen 

·         DNT-organisasjonene i Telemark, Buskerud og Vestfold inviterer til støttemarsj fra Vindfjelltunet til Nordgardsetra  

·         Ålesund- Sunnmøre Turistforening 

·         DNT-foreningene i Østfold står sammen i kampen mot vindkraft i Fjella, og markerer dette flere steder i Østfold 12. mai 

Foto: Heidi Reisegg Endal og Marius Dalseg Sætre

Annonse