Motvind for vindkraft på Filefjell

Dette er fjellene på Filefjell der det planlegges vindkraftverk.
Dette er fjellene på Filefjell der det planlegges vindkraftverk. Foto: Oddvin Lund

Norges første vindkraftanlegg i høyfjellet er planlagt på Filefjell, men mange er kritiske til å bygge et kraftverk i det populære friluftsområdet. 

Skrevet av Silje Pileberg

Filefjell er et fjellområde like utenfor Jotunheimen nasjonalpark. Hit kommer folk både fra Vestlandet og Østlandet for å nyte urørt natur og majestetisk utsikt. 

Vindkraftselskapet Zephyr meldte i 2012 inn planer om et vindkraftverk på Veslemjøse, et slakt og vindrikt høyfjellsplatå på Filefjell. Fredag ble planene presentert i Vang av Zephyr og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rundt femti personer hadde møtt fram, fortrinnsvis innbyggere i Vang og hytteeiere. 

Uro og frustrasjon

- Da vi mottok melding om dette prosjektet skapte det stor uro og frustrasjon, sa Harald Madsen, leder for hyttevelforeningene i området. 

- Vi som har bygget her har gjort det i tillit til at dette skal bli et av Norges beste friluftsområder. Det blir det ikke dersom dette anlegget blir etablert, sa Madsen, som fikk støtte fra flere frammøtte hytteeiere.  

Den norsk-svenske avtalen fra 2011 om grønne sertifikater har skutt fart i norsk vindkraftsatsing. Tidligere har de fleste anleggene blitt bygget langs kysten, men utbyggere ser seg nå om etter områder også i innlandet. For Zephyr er Øye vindkraftverk det første innlandsprosjektet. 

- Vi er spente på hva konsekvensutredningen vil synliggjøre. Interessene er ulike alt etter hvor man er i Norge, sa daglig leder Olav Rommetveit. 

Et synlig anlegg 

Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Turistforening, er kritisk til det planlagte kraftverket. Han mener det skiller seg ut i mengden av flere grunner. 

- Vi ser at meldingen om anlegget har engasjert mange, blant annet reiselivsnæringen. Det er det første vindkraftverket som planlegges i høyfjellet, og det vil bli synlig i store, viktige friluftsområder, sier han.       

DNT har ikke tatt et formelt standpunkt imot vindkraftverk i høyfjellet, men organisasjonen er likevel bekymret for at en eventuell konsesjonsbevilgning skal åpne opp for bevilgninger også i andre populære fjellområder.

- Hensikten for mange ved å komme seg opp i fjellheimen er å slippe unna store naturinngrep og komme til et landskap som alltid har vært der, og som skal være sånn. En skal ha veldig gode grunner for å gå inn og bryte opp dette, mener Oddvin Lund.    

Vanskelig

Zephyr påpekte imidlertid at det er svært vanskelig å finne steder der vindkraftverk kan etableres uten protester. 

- Hvis man setter seg i våre sko, finnes det nesten ikke en plass der det ikke er konflikt, sa daglig leder Olav Rommetveit på møtet. 

Det vil til slutt være NVE som bestemmer om kraftverket får konsesjon eller ikke. Høringsuttalelser og særlig innbyggernes mening kan være avgjørende for hvor vidt konsesjon blir gitt.  

Ordfører i Vang, Vidar Eltun, har inntrykk av at innbyggerne i Vang har ulike meninger om planene. 

- Det er en debatt i bygda, men til meg som ordfører har det ikke kommet mange innspill til nå, sier Eltun. 

Han mener imidlertid at det er viktig for kommunen også å høre på hytteeierne, selv om de ikke kan delta i en folkeavstemning. 

Fakta: 
Øye vindkraftverk på Filefjell
·Zephyr sendte NVE melding om Øye vindkraftverk i 2012. Meldingen er på høring, og utredninger skal skje før konsesjon blir gitt. 
·Hvis anlegget blir realisert vil det produsere om lag 100-130 GWh årlig, og bestå av mellom 10 og 17 turbiner. 
·Anlegget vil kreve 10-13 kilometer ny vei og dekke et område på 7 kvadratkilometer.. 
·Det var grunneiere som tok initiativ til å vurdere området for vindkraft.   
Kilder: Zephyr og NVE  
Vindkraft i Norge
·Innen 2020 skal Norge og Sverige til sammen bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraft. 
·Det kan bety opptil 30 nye vindkraftanlegg i Norge, med totalt ca 800 nye turbiner.
·I dag er 26 vindkraftanlegg i drift i Norge. 47 har fått konsesjon, men det er uklart hvor mange av disse som vil bli bygget. 
·91 meldinger om nye vindkraftverk er sendt til NVE og i prosess. Øye vindkraftverk er ett av disse. 
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat
Vindkraftselskapet Zephyr  forteller om Øye vindpark på folkemøte i Vang i Valdres.
Vindkraftselskapet Zephyr forteller om Øye vindpark på folkemøte i Vang i Valdres. Foto: Oddvin Lund

Annonse