Tar avstand fra hatefulle ytringer

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang og styreleder Per Hanasand maner til en saklig og kunnskapsbasert debatt.
DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang og styreleder Per Hanasand maner til en saklig og kunnskapsbasert debatt. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT tar sterk avstand fra hatefulle ytringer. Også i debatten rundt vindkraft.

VG setter lys på debatten i dagens leder og vi er helt enige med VG:

Alle debatter må kunne tas saklig og kunnskapsbasert og med respekt for våre meningsmotstandere. DNT tar sterk avstand fra hets, trakassering og enhver bruk av begreper som okkupasjon, krig og terror i debatten om å sikre verdifulle friluftslivsinteresser og urørt natur.

Naturvennlig fornybarsatsning mulig

Engasjementet rundt vindkraft er økende og stadig flere engasjerer seg etter at regjeringen presenterte utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land. Mange steder er det dannet lokale motstandsgrupper, og noen steder har det også vært aksjoner mot utbyggere. Mange av våre 57 medlemsforeninger rundt om i landet tar aktivt del i debattene og er på banen for å sikre sine viktige friluftslivsområder.  At vi har engasjerte diskusjoner om utbygging, natur- og friluftslivsverdier er svært viktig, og tillitsvalgte og ansatte over hele landet gjør en formidabel innsats.

Vi må ta vare på naturen i det grønne skiftet fordi velfungerende natur er avgjørende for en sunn klode. Ivaretakelsen av naturmangfold samtidig som vi omstiller oss til et bærekraftig fornybartsamfunn er utfordringer vi må løse samtidig. Det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing! For DNT handler dette også om å ivareta grunnlaget for å kunne drive med friluftsliv.

Debatt må være saklig

DNT jobber for å legge til rette for at flere skal få gode naturopplevelser. Vi er opptatt av å ta vare på den norske naturen, som er grunnlaget for å kunne drive med friluftsliv. Vindkraftanlegg gir store sår i naturen og forandrer landskapet for alltid. Derfor vil vi ha strengere begrensninger for hvor det kan bygges vindkraftanlegg. DNT er ikke imot all vindkraft, men mener at det må legges større vekt på natur- og friluftslivsverdier når det planlegges hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne skiftet.  

Men debatten må være saklig og kunnskapsbasert og med respekt for våre meningsmotstandere. Sånn opplever vi at DNTs  tillitsvalgte og ansatte opptrer. Vi vil at meningsmotstandere skal føle seg trygge på at de ikke blir hetset eller trakassert, og at vi i DNT behandler dem med respekt.

Enhver som ser eller opplever hatefulle ytringer, truende og trakasserende oppførsel oppfordres til å ta kontakt med styreleder eller generalsekretær i DNT.


Dag Terje Klarp Solvang                        Per Hanasand

Generalsekretær                                      Styreleder

Annonse