Skredkonferansen 2019 - dessverre viktigere enn noensinne

Etter en ulykkesvinter der 11 menneskeliv så langt har gått tapt i snøskred, er det ekstra interesse knyttet til Skredkonferansen på Voss i november.

Den nordiske konferansen om snøskred og friluftsliv holdes annethvert år, for studenter, fjellguider, entusiaster, forskere og alle med interesse for skred og ferdsel i vinterfjellet. I år går konferansen fra 1. til 3. november på Fleischer’s hotell på Voss.

– Bergensbanen knytter øst med vest på en klimavennlig reisemåte. Det gjør Voss til et selvsagt konferansested. I tillegg har Vossabygdå sjarme med ekte fjell-atmosfære og mange lokale skiløpere som jeg håper vil delta på konferansen, sier Steinar Hustoft, som er med i programkomiteen for konferansen.

Hustoft er utdannet geolog og jobber nå som tindevegleder og fjellguide. Han bor på Voss og er ansatt som skredobservatør for NVE i regionen.

Det betyr at han går ut i fjellet minst en gang i uka og gjør observasjoner og vurderinger i snøen. Disse føres opp i et system og gjøres tilgjengelige på skredvarslingen varsom.no slik at den som skal ferdes i fjellet har et kyndig skredvarsel å orientere seg etter. Denne fagkunnskapen er grunnen til at han er med i programkomitéen for årets konferanse.

–  Jeg forventer at vi får satt opp et program som favner alle. Skredkonferansen har hatt stor fokus på ferdsel i forbindelse med friluftsliv - det ønsker jeg at den fortsatt skal ha. Samtidig er det viktig å ivareta et faglig utviklende innhold for det økende antallet yrkesutøvere i skredfaget, sier han.

I tillegg til skiløpere på topptur, viser denne vinteren at snøskuterkjørere er ekstra utsatt for snøskred. Vi har også hatt en dødsulykke etter at anleggsmaskiner ble begravd i skred. Hustoft er klar på hva han mener skal være prioriteringene i sikring mot snøskred.

– Bebyggelse. Folk må kunne være trygge når frokosten inntas på kjøkkenet. Vi har fortsatt mye bebyggelse som ligger utsatt til for skred. Dernest offentlig vei. Arbeidet med menneskelige faktorer må få mer oppmerksomhet, ikke bare i friluftsliv og skiløping, sier Hustoft.

– Også organisasjoner med virksomhet i skredterreng må øke sin kunnskap og oppmerksomhet på ferdsel i skredterreng – ansatte på arbeid skal ikke utsettes for livsfare uten at de selv vet det.

Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT, representerer en annen type organisasjon, for de som ferdes i fjellet. Hun har vært med på å arrangere tidligere skredkonferanser.

– Det er veldig aktuelt i et slikt år. Konferansen samler både frivillige og profesjonelle. Her trenger vi at forskjellige grupper kommer og bidrar og deler erfaringer. Både skikjørere og snøskuterbrukere må ha en bevisst holdning til sikkerhet på tur. Og så er dette en nordisk konferanse!

Skredkonferansen inviterer fagfolk og foreninger fra nabolandene også. Det er enda lenge til den avholdes i November, men invitasjonen er høyaktuell nå i påsken når hele skandinavia drar til fjells. Denne påsken skal Anne-Mari blant annet tilbringe på topptur med familien i Ørsta.

– Denne påsken gjelder det å finne de fineste sidene – samtidig som man ferdes trygt. For de som er nye på topptur i påska, anbefaler vi å være bevisst på hvor man legger turen. Vit at du legger den i terreng som er tilpassa vær og forhold. Bruk god tid på å lese på varsom.no i forkant. Sikkerhet er det viktigste på en slik tur.

Det er satt ned en komité med medlemmer fra DNT, Røde Kors, Norskred, NGI og Fri Flyt for å sikre innlegg og punkter på programmet. Har du noen spesielle tips eller ønsker til hva du vil se? Send en E-post til post@skredkonferansen.no

Ønsker du å delta? Da må du melde deg på. Billettene til konferansen er tilgjengelige på https://www.friflytbestill.no/arrangement/skredkonferansen

Skredkonferansens formål er å skape en arena for å dele meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng og å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge. 

Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Den Norske Turistforening og Fri Flyt går sammen om å arrangere konferansen. Har du spørsmål om arrangementet? Se http://skredkonferansen.no

Kontaktinformasjon:

Programkomitémedlem og tindeguide: Steinar Hustoft, 91731388, steinar@tindeguide.no

Fagsjef for friluftsliv i DNT: Anne-Mari Planke, 91191811, anne-mari.planke@dnt.no

Prosjektleder for arrangementet: Adam Tumidajewicz, 97654025, adam@friflyt.no

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 16. april 2019