Verdier og makt i naturdebatten

Norsk urørt natur, slik vi liker å møte den.
Norsk urørt natur, slik vi liker å møte den. Foto: Tone Repstad

Norsk samfunnsutvikling fører til nedbygging av naturen, er dette nødvendig for velstand? Spørsmålet er oppe til debatt når Naturfilosofisk seminar går av stabelen i mai. 

- Denne gangen er det verdier og makt i naturdebatten som er sentrale tema for seminaret, forteller Anne Mari Aamelfot Hjelle i styringsgruppen for Naturfilosofisk seminar. 

Hvert år arrangeres det jevnlig naturfilosofiske seminar, der styringsgruppen søker å sette dagsaktuelle tema om natur og naturbruk på agendaen. I år mer aktuell enn noen sinne.  Møtet går av stabelen på Litteraturhuset i Oslo 22. mai.

Arbeiderpartiet og natur

- Blant innlederne står blant annet Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Hun skal snakke om APs verdigrunnlag og følgene for naturvern og vårt forbruk av natur. Jeg er spent på akkurat det, fra et regjeringsparti som sier ja til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Aamelfot Hjelle. Andre innledere er blant annet Hans Kolstad som skal snakke om velferd må gå på bekostning av naturen og Sigmund Hågvar som har temaet "Det tapte landskapet: Hva gjør det med oss?" 

Møteplass

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling. Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer.

- Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser. Med deltakelse fra offentlig og privat sektor så vel som fra ulike organisasjoner, håper vi å bidra til en vårløsning for en kultur som er frosset fast på kollisjonskurs med naturen, utdyper Aamelfot Hjelle. Hun håper så mange som mulig melder seg på.

Seminarrekke

Naturfilosofisk seminar utgjør en seminarrekke med årlige møter. Bidragene fra de første fem årene er blitt publisert i "Naturfilosofisk årbok". Det første møtet ble avholdt på Turtagrø høsten 1995. Seminaret arrangeres på ideell basis. Arrangører av seminaret er styret i stiftelsen Naturfilosofisk seminar. 

Påmeldingsfrist til Naturfilosofisk seminar er 15. mai. Du kan melde deg på her.

Hva slags forhold har vi til bruk av naturen?
Hva slags forhold har vi til bruk av naturen? Foto: Rune Ripe

Annonse