Folkehelsemelding med stort fokus på friluftsliv og frivillighet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la fredag 26. april frem Stortingsmeldingen om folkehelse. Å styrke frivillig sektor trekkes frem som et av hovedgrepene for å få flere sunne nordmenn. I november i fjor var helseminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Bergen Turlag for å lære mer om foreningens folkehelsearbeid.
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la fredag 26. april frem Stortingsmeldingen om folkehelse. Å styrke frivillig sektor trekkes frem som et av hovedgrepene for å få flere sunne nordmenn. I november i fjor var helseminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Bergen Turlag for å lære mer om foreningens folkehelsearbeid. Foto: Trond J. Hansen

Den Norske Turistforening er godt fornøyd med Stortingsmeldingen om folkehelse. Meldingen vier stor plass til verdien av gode friluftsopplevelser som et viktig middel i folkehelsearbeidet.

Les hele "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar" på regjeringen.no

DNT mener det er positivt at regjeringen løfter folkehelse helt opp til toppen av den politiske dagsordenen og hilser folkehelsemeldingen velkommen. Under dagens lansering, inviterte Jonas Gahr Støre  til bred mobilisering for god folkehelse; Å styrke frivillig sektor trekkes frem som et av hovedgrepene for å få flere sunne nordmenn.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen anerkjenner både friluftslivet og frivilligheten som sterke partnere i folkehelsearbeidet, sier Lise Corwin, folkehelsesjef i DNT.

Styreleder i DNT Berit Kjøll er særskilt glad for at meldingen er positiv når det gjelder friluftsliv som faktor i folkehelsearbeidet.  Hun bekrefter at Turistforeningen med sine 57 medlemsforeninger står klar til et bredt samarbeid med myndighetene for å bedre folkehelsen i  hele Norge. 

- Å samarbeide med frivillige kan gi enorme synergieffekter. Vi har allerede inngått samarbeidmed mange kommuner, nå gleder oss nå til å inngå enda flere lokale partnerskap både med kommuner og fylkeskommuner og med å sette denne meldingen ut i livet, sier Berit Kjøll

Vil sikre viktige friluftsområder

Meldingen påpeker også at friluftslivsinteressene må ivaretas i arealplanlegging. Det loves blant annet en videreutvikling av ordningen med ”statlig sikring og tilrettelegging av særlig viktige friluftsområder, der friluftsområder i nærområdene prioriteres”. DNT støtter fullt ut  at friluftsliv prioriteres langt bedre i kommunale og regionale samfunns- og arealplaner. 

Berit Kjøll syns det blir spennende å se strategien som skal kartlegge og verdsette alle friluftsområder i Norge

-  Ekstra gledelig er det at Folkehelsemeldingen understøtter betydningen av å ha flere turstier nær der folk bor. Dette er helt i tråd med Turistforeningens mål om at alle nordmenn skal ha tursti innen 500 meter fra der de bor. Vi står klar til innsats! 

Styreleder Berit Kjøll og DNT er klar for bredt samarbeid med myndighetene for å bedre folkehelsen i  hele Norge.
Styreleder Berit Kjøll og DNT er klar for bredt samarbeid med myndighetene for å bedre folkehelsen i hele Norge. Foto: Sindre T. Lønnes

Annonse