Ta vare på naturen i klimakampen

Markus Malmin, ny leder i DNT ung, mener vi ikke kan sette en prislapp på naturen.
Markus Malmin, ny leder i DNT ung, mener vi ikke kan sette en prislapp på naturen.

DNT ungs resolusjon om vindkraft er klar; ungdommen advarer sterkt mot storstilt vindkraftutbygging i urørt natur.

Denne helgen er 70 DNT ung-ere samlet til landsmøte i Meråker. Under landsmøtet ble den endelige resolusjonen vedtatt; «Ta vare på naturen i klimakampen!». Ungdommen ber myndighetene ta grep for å hindre tap av urørt natur til vindkraftanlegg, og heller satse på alternativ som gir grønn kraft uten å bygge ned natur. 

 Vi vil på banen for å fortelle at vi ikke vil ha industrianlegg i urørt natur. DNT ung støtter arbeidet for å redusere klimautslipp, men alternativer som ikke ødelegger naturen må velges først. Vi vet ikke hvilke konsekvenser vi står ovenfor. Hvilken rett har vi til å bygge den ned for framtidige generasjoner? spør leder i DNT ung, Markus Malmin.  '

Redder ikke klimaet ved å ødelegge natur 

Rundt 70 ungdommer mellom 15 og 29 år fra hele landet var samlet i Trøndelag, et område som alt har flere vindkraftanlegg og der NVE tidligere i uken pekte ut tre nye områder som egnet for vindkraft. På lørdag ble den endelige resolusjonen vedtatt, og legge frem hva DNT ung mener må til for å ta vare på både klima og miljø i det grønne skiftet. 

 Naturen er sårbar, og det er vårt ansvar å ta vare på den. Intakt natur er grunnlaget for vår eksistens, men også avgjørende for at vi kan drive med friluftsliv i natur vi vil og kan reise til. I dag finnes det kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen. Skal vi fortsatt ha urørt natur når vi er 60 år, må vi handle nå og ta vare på det lille som er igjen, sier 20 år gamle Malmin.  

DNT ung krever derfor at myndighetene tar grep, slik at også generasjonene etter oss får de samme naturopplevelse som vi har hatt.  

 Det må satses kraftig på reduksjon av energiforbruket i Norge, eksisterende vannkraftanlegg må rustes opp solenergi og vindkraft til havs må løftes. Vi krever økte bevilgninger til forskning på fornybar energi. Vi kan ikke ødelegge naturen for å redde klimaet; utbygging av fornybar energi må være naturvennlig! sier leder i DNT ung, Markus Malmin.  

I resolusjonen ber DNT ung myndighetene ta grep, og satse på alternativ som gir grønn kraft uten å bygge ned naturen.
I resolusjonen ber DNT ung myndighetene ta grep, og satse på alternativ som gir grønn kraft uten å bygge ned naturen.

Resolusjon DNT ung: 

DNT ung støtter arbeidet for å redusere klimautslipp, men vi mener det er uakseptabelt at utbygging av vindkraftanlegg fører til irreversible naturinngrep. Vi kan ikke ødelegge naturen for å redde klimaet; utbygging av fornybar energi må være naturvennlig.  

Norges areal av urørt natur og villmark krymper, og hvert år forsvinner naturområder til bygging av vindkraftanlegg. Flere områder er allerede utbygd, samtidig som vindkraftbransjen og myndighetene legger opp til en storstilt videre utbygging. Flere av områdene hvor det kan åpnes for vindkraftutbygging vil føre til at naturperler omgjøres til industrianlegg.  

DNT ung advarer 

DNT ung har utarbeidet Miljøvettreglene og er pådrivere for klimakutt og et bærekraftig friluftsliv. Vi mener vi må finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur for å skape en grønnere fremtid. DNT ung advarer mot en storstilt vindkraftutbygging i naturen vår. Vi vil ta vare på de lange og sterke friluftslivstradisjoner vi har, og bevare naturen for fremtidige generasjoner.  

Hvorfor truer vindkraftanlegg norsk natur?  

  • Vindturbiner må settes opp på vindutsatte steder. Dette er ofte på fjellet og langs kysten, i ellers uberørte områder som i dag benyttes til friluftsliv. 
  • Det kreves omtrent 800 meter anleggsvei per turbin, og ofte store sprengninger i landskapet. Veiene er permanente inngrep i naturen, og forsvinner ikke selv om turbinene tas ned.  
  • De største turbinene er 250 meter høye, og kan ses på 50 kilometer avstand.  
  • Arealtap fra utbygging av vindturbiner er den største trusselen mot biologisk mangfold, og har en negativ påvirkning på sårbare økosystemer og dyrelivet i de aktuelle områdene. 

Finnes løsninger 

DNT ung støtter satsing på fornybare energikilder og er pådrivere for en grønnere framtid. En grønn fremtid må ivareta naturens egenverdi. For å få til dette, mener vi det bør satses kraftig på reduksjon av energiforbruket i Norge. Dessuten bør eksisterende vannkraftanlegg rustes opp. Det bør også satses på andre fornybare energikilder, som solenergi og vindkraft til havs.  

DNT ung mener at den nasjonale rammen for vindkraft på land må ekskludere de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene fra videre vindkraftutbygging, og at det ikke må gis konsesjoner til flere prosjekter som ødelegger verdifulle naturområder.  Dette krever at det bevilges midler til økt forskning på fornybar energi.

Ta ansvar!

Naturen er sårbar, og det er vårt ansvar å ta vare på den. Industri skal ikke bygges i urørt natur. DNT ung krever derfor at myndighetene tar grep, slik at også generasjonene etter oss får oppleve naturens egenverdi.  

Annonse

Foto: Marius Dalseg Sætre og Monica Hägglund Langen.