Ny folkehelsemelding, men lite nytt

Friluftsliv kan bidra til å gi langt flere god livskvalitet, slik som denne flotte dugnadsgjengen.
Friluftsliv kan bidra til å gi langt flere god livskvalitet, slik som denne flotte dugnadsgjengen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Folkehelse - og eldreminister Åse Michaelsen presenterte Folkehelsemeldingen 5.april. DNT oppfordrer til å løfte ambisjonsnivået og vil gjerne bidra.  

- Den norske befolkningne har god helse. Men det er fremdeles et stort potensial for å bedre helsen gjennom å utjevne sosial ulikhet i helse og de store sosiale forskjellene i aktivitetsnivå. Små grep kan gjøre en stor forskjell, påpekte Michaelsen da hun la frem meldingen.  

Vi vil gjerne bidra
- Michaelsen har rett i at små grep kan gjøre en stor forskjell, men vi må kunne forvente større grep fra myndighetene.  Vi har gitt mange konkrete innspill på gep som kan gjennomføres. Vi vet at det å gå på tur er den aktiviteten folk flest sier at de foretrekker. Gode naturopplevelser, sosialt fellesskap, bevegelse og mestring, alt det ligger i DNT tilbudet og alt det bygger god helse. Vi vet mye om hva som skal til og er klare for å bidra enda mer, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT. 

- Den viktigste jobben DNT har i folkehelsearbeidet er å fortsatt legge til rette for at det er så enkelt som mulig å bli med i friluftslivet, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker. Å ha lett tilgjengelig nærnatur og godt merkede stier er da et viktig grep, men tiltakene som skal bidra til det som omtales meldingen er i stor grad gjennomført, kommenterer han. 

Ny digital dugnad
DNT driver nettsiden
UT.no, der folk kan finne turtips i både nærmiljø og større naturområder. UT.no videreutvikles nå, og DNT er i dialog med flere friluftslivsaktører som samles bak dette som en felles nasjonal turportal.
- For å få flere i aktivitet er det viktig med lett tilgjengelig og inspirerende informasjon om aktivitetsmuligheter, helst samlet på ett sted. Digitale kommunikasjonsformer blir bare viktigere, ikke minst for å nå nye generasjoner. Her kan regjeringen virkelig være med og nå mange nye i en ny felles dugnad, sier generalsekretæren. 

 Her kan du lese hele Folkehelsemeldingen. 

Fakta om folks turvaner 
• Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de går på fotturer i skogen eller fjellet (SSB, 2017) – dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med. • Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av (Helsedirektoratet 2014). • Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst grad av sosial likhet i deltakelse (Breivik og Rafoss, 2017). Å gå tur er den vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med. 

Folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen er selv veldig glad i friluftslivet, her er hun og mannen på tur med DNT og NRK i Jotunheimen.
Folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen er selv veldig glad i friluftslivet, her er hun og mannen på tur med DNT og NRK i Jotunheimen. Foto: Marius Dalseg

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 8. april 2019