Ja til naturvennlig fornybarsatsning

Vindkraft innebærer ofte industrialisering av store naturområder. En omstilling til et klimavennlig samfunn er mulig uten tap av mye natur.
Vindkraft innebærer ofte industrialisering av store naturområder. En omstilling til et klimavennlig samfunn er mulig uten tap av mye natur. Foto: Marius Dalseg Sætre

Mandag 1. april legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land. En omfattende vindkraftsatsing gjort på feil måte vil endre norsk natur for alltid og gå på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold.

  Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. En bred frilufts – og reiselivsallianse møtte onsdag Olje og energiminster Kjell-Børge Freiberg, for å presentere sine synspunkt på hvordan man kan få til en naturvennlig fornybarsatsning. 

 

Samlet allianse
Bak initativet står NHO reiseliv, Norsk Friluftsliv, WWF, Naturvernforbundet, Sabima og DNT.
-
Våre organisasjoner er bekymret for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindkraft. Utbygging av fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken, men den må skje på naturens premisser. Vi ber derfor regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur. Vindkraftanlegg må legges utenom verdifulle natur- og friluftslivsområder, og innsatsen på klimatiltak som ikke krever store naturinngrep må økes", var hovedbudskapet deres. I møtet ble det presentert konkrete råd til hvordan regjeringen kan lykkes med en politikk som både ivaretar hensyn til klima og naturen. 

 
Klimavennlig omstilling mulig uten tap av mye natur

Store sammenhengende naturområder er verdifulle for alt liv. Urørt natur, landskapsopplevelser og fravær av tekniske inngrep og støy verdsettes høyt. Men det handler også om noe enda større; å ta vare på naturmangfoldet fordi det er grunnlaget for vår eksistens.
- Dette initativet inneholder et positivt budskap, alle organisasjonene innser at det må gjøres store grep i omstillingen til et klimavennlig samfunn, men det må skje på en måte som ikke ødelegger store naturområder, understreket fagsjef i DNT Oddvin Lund. 

 

Rammen skal dempe konflikter
Det er knyttet stor spenning til hvilke og hvor mange områder NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft i Norge. Allerede før den nasjonale rammen er det gitt konsesjon til bygging av 100 vindkraftverk i landet og den lokale motstanden er i mange områder svært stor.

- Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft. En slik ramme skal være konfliktdempende, understreket Freiberg, som takket for initativet.

 

Fremleggingen av nasjonal ramme kan følges på NVE sin hjemmeside. DNT sin styreleder Per Hanasand vil være tilstede på pressekonferansen i Oslo mandag 1.april. 


Dette mener DNT om vindkraft på land

 


en bred frilufts – og reiselivsallianse om felles budskap i forkant av nasjonal ramme for vindkraft. I møte med ansvarlig statsråd Kjell-Børge Freiberg i OED presenterte de sine synspunkt på hvordan man kan få til en miljøvennlig fornybarsatsning. På bildet ser vi Christian Steel Sabima, Merete Habberstad NHO Reiseliv, Maren Esmark Naturvernforbundet, Statsråd Freiberg, Oddvin Lund DNT, Else Hendel WWF og Hans Erik Lerkelund Norsk Friluftsliv.
en bred frilufts – og reiselivsallianse om felles budskap i forkant av nasjonal ramme for vindkraft. I møte med ansvarlig statsråd Kjell-Børge Freiberg i OED presenterte de sine synspunkt på hvordan man kan få til en miljøvennlig fornybarsatsning. På bildet ser vi Christian Steel Sabima, Merete Habberstad NHO Reiseliv, Maren Esmark Naturvernforbundet, Statsråd Freiberg, Oddvin Lund DNT, Else Hendel WWF og Hans Erik Lerkelund Norsk Friluftsliv. Foto: OED

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 27. mars 2019