Feirer varig vern av Øystesevassdraget i Hardanger

Ola Elvestuen, Synnøve Kvamme, Helene Ødven, Terje Breivik, Silje Ask Lundberg og Per Hanasand var på feiringen og jublet for vernet av vassdraget.
Ola Elvestuen, Synnøve Kvamme, Helene Ødven, Terje Breivik, Silje Ask Lundberg og Per Hanasand var på feiringen og jublet for vernet av vassdraget. Foto: Natalie Hermansen

 – I dag feirer vi at naturen og friluftslivet har vunnet en blank seier i denne veldig lange kampen, jubler Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet. Et enstemmig storting vedtok tirsdag varig vern av Øystesevassdraget mot kraftutbygging. 

Naturvernforbundet, DNT og Bergen og Hordaland Turlag har i over 30 år engasjert seg for å bevare Øystesevassdraget. Vassdraget er en naturperle av stor nasjonal verdi, hvor det er en rekke rødlistede arter, og det er et viktig og lett tilgjengelig friluftslivsområde. 

– Vi takker regjeringen og et enstemmig storting som i dag gjorde det endelige og etterlengtede vedtaket om å verne Øystesevassdraget, sier DNTs styreleder Per Hanasand. 

– I dag skal vi feire, istemmer Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, og utdyper: 

–  Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er utbygd. Da er det ekstra gledelig at vi nå tar vare på ei elv som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv. 

Se bildekarusell fra feiringen nederst i saken!​​​​​​​

Stor lokal innsats 

Øystesevassdraget strekker seg fra fjellet og helt ned til fjorden, og er en av få gjenværende slike naturområder på Vestlandet. I tillegg til fantastisk natur finner man her et t-merket rutenett og turisthytter der man kan overnatte. Dette er et område som er populært og mye besøkt av folk i regionen, men også folk fra hele landet kommer til Øystese for å oppleve det.  

– Det har vært gjort en formidabel innsats fra veldig mange for å klare å ta vare på denne naturperlen, ikke minst lokalt. Fra DNTs side er det først og fremst Bergen og Hordaland turlag som skal ha æren for å ha lagt ned et enormt arbeid med alt fra møter med politikere, folkemøter, mediesaker, filmer og underskriftskampanjer, sier Hanasand.  

I mer enn 30 år har lokale krefter jobbet for å få vernet Øystesevassdraget.  

– Det har vært en lang vei fram til dette, men nå føler vi oss trygge på at dette vassdraget skal få renne fritt i all overskuelig framtid, til glede for veldig mange, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland turlag. 

Takker regjeringen 

Kaffe traktet på vann fra Øystesevassdraget var en selvskreven ingrediens i feiringen på Miljøhuset i Oslo tirsdag. Vannet har stortingsrepresentant Terje Breivik i Venstre hentet fra Ørredalsfossen for anledningen.  

– Vi vil takke alle som har tatt denne kampen på vegne av den unike naturen i dette området, og på vegne av alle oss som er så glade i den. I dag har vi fått et enstemmig vedtak for varig vern av Øystesevassdraget, og det er utrolig gledelig at alle partier nå kan samle seg om å ta vare på denne viktige elva, sier Hanasand og Lundberg. 

Med på feiringen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han gratulerte dem som har stått på for saken i så lang tid:

– Det er ikke hver dag man kan feire utelukkende positive naturvernsaker. Særlig ikke i en verden som ser ut til å gå feil vei. Det er første gang på ti år at et vassdrag får varig vern. Tusen takk for innsatsen! 

Annonse