Tursymboler tilpasset dagens friluftsliv skal få flere ut 

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT lanserte de nye kart- og skiltsymbolene under Stikonferansen i Bergen,
Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT lanserte de nye kart- og skiltsymbolene under Stikonferansen i Bergen, Foto: Per Anders Bjørklund/Kartverket

Droneforbud, elvepadling og isklatring er tre av totalt 75 nye symbol som ble lansert på Stikonferansen i Bergen i dag.  

– Friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på nye måter. Derfor lanserer vi nå 75 helt nye symboler for friluftsliv og idrett. Den tradisjonelle skiløperen er med som før, men for å treffe nye målgrupper har vi nå med skilt som viser nye aktiviteter. Et nytt symbol er for eksempel forbud mot å bruke droner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket. 

Moderne = mangfoldig 

Symbolene fra Kartverket er bare noe av det som lanseres under Stikonferansen i Bergen, der 300 fagfolk er samlet tirsdag og onsdag. Både myndighetene og frivilligheten står bak en rekke nyheter hvor hovedmålet er bedre og mer tilgjengelige turstier i hele landet. Det vil vise flere inn i friluftslivet, mener DNT:  

– DNTs oppgave er å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv for alle. Arbeidet med utbedring av stiene og skiltsymbolene med nytt design er en viktig brikke i dette. De synliggjør at friluftslivet er for alle, og at friluftslivet i 2019 er mangfoldig, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.   

Nasjonal standard 

Stien er en av hovedsatsingene i regjeringens nye handlingsplan for friluftsliv. DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge følger opp med en rykende fersk utgave av Merkehåndboka. Basert på lang erfaring gir den en nasjonal standard for hvordan man tilrettelegger og synliggjør stier og turruter. Friluftslivsmyndighetene på sin side lanserer en veileder for hvordan kommunene og andre skal lage lokale og regionale sti- og løypeplaner.   

– Med dette felles løftet på stien tror vi at terskelen for tur blir både lettere og kortere, slik at flere tar steget ut. Stiene er veinettet i naturen og grunnlaget for gode opplevelser for alle, derfor er det viktig å øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund. 

Vises på kartet og i naturen 

Symbolpakken fra Kartverket har blitt til med innspill fra samarbeidspartnere som DNT, fylkesmennene, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Norges idrettsforbund og flere. Symbolene vises både i kart og ute i naturen, slik at gjenkjennbarheten blir stor. Symbolene er tilgjengelig for alle som lager kart og produserer skilt og lastes ned gratis her.

Fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne Mari Planke, presenterte den rykende ferske utgaven av Merkehandboka tirsdag.
Fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne Mari Planke, presenterte den rykende ferske utgaven av Merkehandboka tirsdag. Foto: Per Anders Bjørklund/Kartverket

Kontaktpersoner for presse:  

Kartverket; Kristoffer J. Kristiansen, prosjektleder, 915 82 052/ kristoffer.kristiansen@kartverket.no  

DNT; Mari Stephansen, kommunikasjonsrådgiver, 952 90 730/ mari.stephansen@dnt.no 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 12. mars 2019