Vil ha veiviser

Med ny veiveiser vil Den Norske Turistforening ta et langt skritt inn i framtiden.
Med ny veiveiser vil Den Norske Turistforening ta et langt skritt inn i framtiden. Foto: Kristin Bochud

- Personen som blir ny generalsekretær i Den Norske Turistforening skal videreutvikle og foredle friluftslivs-Norge, en særdeles viktig og strategisk jobb det knyttes store forventninger til, sier styreleder Berit Kjøll i DNT.

Sjefen for friluftslivs-Norge må være glad i å gå på tur, dyktig til å lede og se Turistforeningens plass som samfunnsaktør, både i forhold til folkehelse og det å ta vare på naturen, god til å samarbeide og se potensialet i en organisasjon med 57 medlemsforeninger, over 245 000 medlemmer, mange tusen frivillige og 499 fantastiske hytter.

- Kravspesifikasjonene er høye når Norges største og viktigste friluftslivsorganisasjon søker ny generalsekretær, sier Kjøll.

Tradisjonsrik

DNT har i 145 år stått i friluftslivets tegn, og vært den sterkeste motoren til utviklingen av en av de synligste merkevarene i Norge. Den røde T-en er både veiviser i fjellet , nærområdene og langs kysten, og er sentral i virksomhetens motto – å få folk ut på tur og sikre dem naturopplevelser for livet.

- Interessen for friluftsliv har hatt kraftig vekst de siste årene. Den nye generalsekretæren skal bære DNT videre i denne trenden, samtidig som arbeidet for folkehelsen blir stadig viktigere, sier Kjøll.

Vaktbikkje

Ikke bare har DNT fått folk med ut på tur. Organisasjonen er en vaktbikkje for vern av naturen, og har engasjert seg kraftig mot naturinngrep som vindkraftutbygging og vannkraftverk.

- Vi er på jakt etter en sterkt og tydelig leder, som har et ønske om å være godt synlig i samfunnsdebatten og som også har erfaring med politiske spørsmål innen friluftsliv-, naturforvaltning- og folkehelse, utdyper Kjøll.

Sterkt team

Rundt seg vil generalsekretæren ha et team med 35 dyktige fagpersoner innen friluftsliv, folkehelse, naturvern og kommunikasjon, inkludert sentrale kommunikasjonskanaler som Fjell og Vidde, turistforeningen.no og UT.no.

Generalsekretæren i DNT bidrar til å løfte fram merkevaren: den røde T.
Generalsekretæren i DNT bidrar til å løfte fram merkevaren: den røde T. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse