Oddgeir Bruaset mottok Claus Helbergs minnepris

Fra venstre: Øystein Dahle, tidligere styreleder i DNT, Tor Nicolaysen, styreleder i Ragnhild og Claus Helberg-stiftelsen som deler ut prisen, prismottaker Oddgeir Bruaset og Ragnhild Helberg, som var gift med Claus og som overrakte prisen.
Fra venstre: Øystein Dahle, tidligere styreleder i DNT, Tor Nicolaysen, styreleder i Ragnhild og Claus Helberg-stiftelsen som deler ut prisen, prismottaker Oddgeir Bruaset og Ragnhild Helberg, som var gift med Claus og som overrakte prisen. Foto: Nils Øveraas

DNT markerer at det er 100 år siden Claus Helberg ble født med kulturkveld og prisutdeling til NRK-programleder Oddgeir Bruaset.

31. januar er det 100 år siden Claus Helberg ble født. I den forbindelse inviterte DNT og Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse velkommen til en hyggelig kulturkveld og markering av jubileet ved å dele ut Claus Helbergs minnepris. Prisen ble delt ut av Ragnhild Helberg, Claus' kone gjennom 53 år, på vegne av Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse for bevaring av kulturminner i skog og fjell. Prismottaker var Oddgeir Bruaset, som vant prisen for sitt arbeid med serien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu".

– Alle de tre forrige vinnerne har fått prisen basert på en stor frivillig innsats. Jeg får prisen basert på program jeg har laget og bøker jeg har skrevet – i arbeidstid og med fortjeneste. Denne prisen henger svært høyt. Jeg møtte Claus en gang – sammen med Dronningen. Han var en mann som gjorde inntrykk og som har gjort mye for mange, sa Bruaset under utdelingen. 

Løfter frem menneskene

Juryens begrunnelse er som følger:

Med stor entusiasme og fortellerglede, har prisvinneren tatt ”hele Norge” med til steder ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Det har blitt til et begrep for de fleste av oss. En ting er historien om stedene, plassene og gårdene – en vel så viktig ting er menneskene som bor der. De er løftet opp og fram fra dagliglivet på en forbilledlig måte. Ideen bak prisvinnerens mangfoldige produksjon av bøker og TV-programmer er således helt i Claus Helbergs ånd!

Verdig vinner

Formålet med minneprisen er todelt: For det første skal den gis til minne om Claus Helberg og hans store arbeid for å levendegjøre og bevare kulturminner i skog og fjell i Norge, og for det andre skal den gi inspirasjon til å videreføre dette arbeidet i Claus Helbergs ånd ved at det gis oppmerksomhet til enkeltpersoner, lag eller foreninger som i særlig grad har gjort en innsats eller satt i gang tiltak i tråd med dette. Minneprisen skal henge høyt. Stiftelsen mener årets prisvinner er en svært verdig vinner.

Tidligere vinnere:

  • 2009: Luster Turlag fikk den første prisen for arbeidet med å gjenreise fjellgården Fuglesteg som brant ned på midten av 1980-tallet.
  • 2010: Eirik Gudmundsen fikk prisen for sitt enestående engasjement og bidrag til restaurering av flere bygninger. Som eksempel nevnes Gammelsætra, Todalshytta, Vollasætra og Innerdalshytta. Gudmundsen har i mange år vært leder for Kristiansund og Nordmøre Turistforening, og er hovedpersonen bak vandreruten Fjordruta.
  • 2011: Fieldfarehytta i Tafjordfjellene mottok prisen. Prisen ble mottatt av Joachim Rønneberg. Begivenheten fant sted på Hjemmefrontmuseet den 1. desember.

  • 2012: Tor Nicolaysen for sin fantastiske innsats for formidling av kulturminer i fjellet og for bevaring av Krokan som turisthytte. Tor har vært en sentral person i planene for å ta vare på Krokan som turisthytte, som et sted for å hedre Claus Helberg og for å presentere DNTs snart 150-årige historie. Tor formidler fjellets kulturhistorie til svært mange grupper. Gjennom sin forteller-og skuespillerglede og kunnskap møter han skoleungdom, militære, turgåere, kommunepolitikere, lokalt næringsliv, kulturinteresserte og andre. I mer enn 40 år har han levende engasjert sine tilhørere og kultur-og turdeltagere".    Prisen ble utdelt på Krokan  7. august 2012.

  • I 2013 ble prisen tildelt DNT Indre Østfold for restaurering og bevaring av brannvakttårnet i Østfold.

  • I 2014 ble prisen tildelt "husdoktor, snekkermester og fjellbonde" Geirr Vetti. Prisen ble utdelt på høstmøtet til Bergen Turlag i Bergen 30. oktober 2014.  Prisen er tildelt Geirr Vetti for sin formidable innsats med istandsetting av eldre bygninger og kulturlandskap. Han har vært involvert i en rekke restaureringsprosjekter på forskjellig vis, både som pådriver, ideutvikler, rådgiver og konsulent mange steder i landet. Han har en håndverkskompetanse og formidlingsevne som inspirerer og gleder andre gjennom sitt sterke engasjement for kulturvern.

Løypegeneral og veiviser

Den legendariske fjellføreren og krigshelten Claus Helberg (1919 – 2003) hadde et livslangt engasjement for Den Norske Turistforening. I en rekke år var han Turistforeningens løypegeneral, og gjennom nesten 60 år bygget han varder, kvistet løyper og lokket folk til fjells. Under den andre verdenskrig var han sersjant i Kompani Linge og med på tungtvannssabotasjen på Vemork

Arrangør: DNT i samarbeid med Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse.

Les også: 

Friluftshuset, onsdag 30. januar, kl. 19-21.

Program:

  • Karsten Alnæs: Foredrag: ”Thomas Heftye – fra Sarabråten til Krokan”.
  • Utdeling av Claus Helbergs minnepris. Historisk tilbakeblikk.
  • Musikalsk innslag.
  • Enkel servering

Statue av Claus Helberg reist ved Krokan turisthytte. I forbindelse med DNTs 150-årsjubileum åpnet Krokan en utstilling om Helberg, veiviser i krig og fred, inne på hytta. Foto: Monica Hägglund Langen

Arkivfoto.

Annonse