DNT søker ny generalsekretær

Bli med og skap naturopplevelser for livet i det som er en av Norges tyngste og viktigste generalsekretærstillinger.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med 57 medlemsforeninger og over 246000 medlemmer. DNT arbeider for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Generalsekretær leder 35 dyktige medarbeidere i DNT administrasjonen og er en sterk pådriver i arbeidet med å utvikle organisasjonen som helhet i nært samarbeid med 57 sterke og selvstendige medlemsforeninger. DNT driver et utstrakt kommunikasjonsarbeid overfor media, egne digitale og trykte kanaler og en sentral medlemsservice for hele organisasjonen.

Godt lederskap er nøkkelen til et DNT som går samlet mot målet. Vi ønsker en erfaren og trygg leder som med genuint engasjement støtter og utvikler frivilligheten ved å lede og legge til rette for at staben blir en ressurs for hele organisasjonen. Evne til å jobbe strategisk og analytisk er viktig.

Erfaring med ledelse i komplekse organisasjoner er vesentlig. Du må ha kompetanse til å styre økonomien og bidra direkte i arbeidet med myndigheter og næringsliv for å øke inntektsgrunnlaget. Et solid og relevant personlig nettverk er nyttig.

Samfunnsengasjementet ditt må være ekte og drivende. Din energi skal inspirere og motivere våre 57 foreninger. Friluftsliv, naturforvaltning og folkehelse er viktig for deg. Du har god formidlingsevne og et ønske om å være godt synlig i samfunnsdebatten.

Våre verdier er ditt kart på vei mot viktige mål. Vi setter vår lit til deg som turleder. Bli en veiviser!

Kontakt vår partner Baard Storsveen i rekrutteringsselskapet 79°S på e-post bs@79s.no , mobil 413 18 700, eller send din søknad på e-post lederskap@79s.no. Merk søknaden med "Generalsekretær DNT".

Søknadsfrist: 5. mai.

Alle henvendelser blir behandlet med fortrolighet. 

Annonse

Skrevet av Christian Strand 22. april 2013