Flere turstier i alle kommuner

Denne uka ga Aktivitetsalliansen innspill til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Denne uka ga Aktivitetsalliansen innspill til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Foto: Aktivitetsalliansen

Det norske folk har fortalt Aktivitetsalliansen hva som kan få dem i aktivitet. Flere turstier, skilting og belysning av turstier og bilfrie sentrumsgater topper lista.

Siden nyttår har Aktivitetsalliansen samlet inn forslag om hvilke tiltak som kan skape mer fysisk aktivitet i befolkningen gjennom kampanjen «Heia kommunen min!» på

www.aktivitetsalliansen.no

.


- Vi vet at det kan være utfordrende for lokalpolitikere rundt om i Norge å vite hvilke tiltak som vil være mest effektive for å få folk til å bevege mer på seg, men vi tror folk selv vet mye om hva som vil inspirere dem til å bli mer aktive. Derfor har vi samlet inn folks egne forslag, sier Berit Kjøll, styreleder i landsstyret til Den Norske Turistforening.

Flere turstier for å få flere ut å gå
Kjøll trekker frem at det for DNT er spesielt gledelig at mange ønsker seg turstier der de bor.
- Vi har store planer om å merke langt flere turstier i hele landet. Vårt mål er at det på sikt skal være max 500 meter fra en T-merket sti fra de fleste boligområder.

Kommunalministeren er samarbeidsvillig.
- Dette handler om folkehelse. Det er viktig å legge til rette for de som liker best gå- eller sykkelturer, og ikke bare de som driver med organisert idrett. Selv bruker jeg sykkelen til og fra jobb så ofte jeg kan, og har nettopp tatt han frem etter vinteren, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Aktivitetsalliansen.

250 forslag til lokalpolitikerne

Hittil har kampanjesiden fått inn rundt 250 forslag. De fleste tipsene foreslår konkrete forbedringer på stedet der forslagsstilleren bor. Men noen temaer peker seg ut som gjengangere. Her er de syv mest etterspurte tilretteleggingene for mer aktivitet:  
1: Flere turstier og sykkelveier
2: Bedre belysning i løypene og turstiene
3: Flere aktivitetsparker for barn og voksne
4: Bilfrie sentrumsgater
5: Oppgradere klubbhus
6: Bedre tilrettelegging for syklister
7: Bedre informasjon om turtilbudene i landet

- Dette viser at det ikke bare er helsedepartementet som er viktig for folkehelsa, men at alle departementer og ikke minst kommunene kan påvirke der folk bor. Derfor synes vi det var flott at kommunalministeren ville ta i mot noen av de viktigste forslagene og hjelpe oss med å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere over hele landet til å utforme tiltak som virker der folk bor, sier Berit Kjøll.

Aktivitetsalliansen håper kommunalministeren formidler listen til kolleger i relevante departementer og til sine samarbeidspartnere i kommunesektoren, slik at de kan ta dem med seg både i utforming av politikk og budsjetter. I tillegg vil Aktivitetsalliansen sende listen til lokalpolitikere over hele landet.

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Virke Trening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen. Sammen jobber de for å inspirere folk til å bevege seg og til å hjelpe politikerne til å fjerne hindringer for fysisk aktivitet i hverdagen. Alliansen representerer til sammen 900.000 medlemmer

Annonse