Utlysning til DNT ungs landsstyre

Foto: Marius Dalseg Sætre

I landsstyret kan du være med å påvirke og avgjøre hvordan morgendagens DNT ung skal være.

DNT ungs landsstyre er DNT ung sitt sentrale organ, og består i dag av åtte landsstyremedlemmer som har i oppgave å styre DNT ung gjennom året mellom landsmøtene. Landsstyret skal legge til rette for at de lokale DNT ung-gruppene skal få de beste forutsetningene for sine aktiviteter og øvrige drift.

Landsstyret består av representanter som jobber for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. Med andre ord jobbe for at ungdommer over hele Norge skal få et attraktivt tilbud gjennom DNT, enten gjennom organisert aktivitet i DNT ung-grupper, på egen hånd eller med venner ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stier, hytter, gode medlemstilbud og mer.

Kandidater landsstyremedlemmer

Valgkomiteen leter etter kandidater, og de trenger hjelp for å finne frem til ungdommer som både ønsker å være med i et spennende verv og som kan bidra positivt i landsstyret. Det er ikke nødvendigvis de som har den lengste fartstiden i DNT ung eller som har vært på de fleste 2000-metertoppene som gjør en god jobb i landsstyret. Valgkomiteen ser etter:

Gode teamarbeidere

 • Bredde i kompetansen til styremedlemmene, derfor er alle typer kunnskap interessant
 • Personer med engasjement og tid som har lyst til å jobbe for DNT ung på nasjonalt plan
 • Personer som har muligheten til å reise en del og stille opp på forskjellige arrangementer, intervjuer, møter, m.m.

Vet du om noen kandidater, eller er dette noe du selv kunne tenke deg? Ethvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening (med andre ord DEG om du er medlem av DNT) kan fremme forslag om kandidater på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre til valgkomiteen.

Dersom du har forslag, eller har spørsmål som hvordan det er å sitte i landsstyret, eller annet, ta gjerne kontakt med noen i landsstyret i DNT ung eller DNT ungs administrasjon ved Henrikke Ulvund henrikke.ulvund@dnt.no. Du kan også ta kontakt med Jens Kristian Øvstebø som er valgkomiteens leder: Tel. 45885132 eller jens@dntung.no.

Forslags-/søknadsfrister er satt til 25. februar.

Vil du foreslå en kandidat til verv som landsstyremedlem i DNT ung, send ditt anbefalingsbrev til jens@dntung.no

Vil du melde din interesse til verv som landsstyremedlem i DNT ung, fyll ut dette skjemaet!

Bli en pådriver og rådgiver

DNT ungs landsstyre er en pådriver for at ungdom skal bli hørt og tatt med i viktige beslutninger og strategier i DNT-systemet. DNT ung står ofte for nytenking og utvikling av nye tilbud og former som kommer både ungdommene og resten av foreningen til gode. Mer konkret skal landsstyret i DNT ung (jfr. DNT ungs vedtekter):

 • Være pådrivere, rådgivere og høringspart ovenfor DNT og medlemsforeningenes arbeid
 • Gi høringsuttallelser til aktuelle saker i DNT
 • Være pådrivere og stimulere medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette
 • Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT
 • Representere DNTs medlemmer mellom 13 og 26 år i DNTs landsstyre og DNTs landsmøte
 • Gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som gjelder DNTs ungdomstilbud
 • Komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og utvalg i DNT sentralt
 • Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten, gjennom media, politiske aktører og andre organisasjoner

Les mer om DNT ung

Hva får du igjen for å sitte i landsstyret i DNT ung?
For det første får du en kjempemulighet til å bli godt kjent i Norges største friluftsorganisasjon, DNT, både på lokalt og nasjonalt nivå. Du vil få styreerfaring og muligheter til å delta i komiteer/utvalg i DNT. Dette er en kjempefordel å ha med seg videre i verv og arbeidslivet.

Du vil få mulighet til å jobbe for og med saker innen DNT ung og friluftslivet du brenner for, og få et stort kontaktnett både innen DNT ung, DNT og andre organisasjoner, og få mulighet til å delta på konferanser/seminarer i forbindelse med dette. Du får også muligheten til å delta på DNTs og DNT ungs møteplasser som landsmøte, aktivitetshelg, turledersamlinger, Vinjerock o.l.

Bilder fra pride-paraden på Vinjerock 2019. Regnbueluer fra DNT ung.
Bilder fra pride-paraden på Vinjerock 2019. Regnbueluer fra DNT ung. Foto: Monica Hägglund Langen

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 20. januar 2020