DNT Tilrettelagt gjør det mulig

Med gode hjelpere og ekstra tid går det meste! På tur med DNT i Sjunkhatten nasjonalpark.
Med gode hjelpere og ekstra tid går det meste! På tur med DNT i Sjunkhatten nasjonalpark. Foto: Inger Sjöberg

DNTs tilbud til mennesker som trenger tilrettelegging vokser. Vi vil gjerne ha med deg og dine på våre turer.

DNT Tilrettelagt er samlebetegnelsen på DNTs tilbud til personer som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg på tur. Vi inviterer til turer i nærområdet, ved sjøen og på fjellet. Aktivitetene og turene er varierte og det hele skjer både kveldstid i helger og ferier. DNT Tilrettelagt arbeider også for å gjøre hyttene tilgjengelige for flere. 

Friluftsliv for utviklingshemmede

I 2015 tok Eirik Dahl fatt på arbeidet med FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede. Dahl var i full jobb som direktør i næringslivet, og på en skogstur kom ideen om å bidra til at DNT fikk et tilbud spesielt rettet mot utviklingshemmede og deres familier. Han sa etterhvert opp jobben for å kunne jobbe på fulltid med å starte tilbudet i DNT fra grunnen av. 

– Mange utviklingshemmede blir isolert, det samme blir foreldrene. På turer sammen med andre får de en arena der de kan utfolde seg og trives, sier Dahl. 

Eirik Dahl har selv en datter med Angelman syndrom, en utviklingshemning som gjør at hun trenger mye oppfølging. Både hun og resten av familien har stor glede av turene.

Å se gleden i øynene til barna, gleden over det sosiale samværet og over å være i aktivitet, er utrolig givende.

22 grupper og flere på vei

Til nå finnes det aktive grupper for utviklingshemmede 22 steder i landet. I fjor ble syv nye grupper etablert og flere er i startfasen.

–Parallelt med etableringen av stadig nye turgrupper, arbeider vi tett mot kommuner og byer. Det er her mange utviklingshemmede bor når de flytter hjemmefra. Rundt 80% av utviklingshemmede er arbeidsledige, noe som gjør det ekstra viktig med gode fritidsaktiviteter for at denne gruppen og skal ha et godt og meningsfylt liv liv, på linje med resten av befolkningen, sier Dahl.

Så langt er det etablert tilbud i Bærum, Elverum, Gjøvik, Halden, Hamar, Innherred, Kongsberg, Lier, Evenskjær og Molde, Sandefjord, Sunnmøre og Telemark, Bergen, Holmestrand, Horten, Kongsberg, Sogndal, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. 

Eirik Dahl brenner for å tilrettelegge for enda flere. 

–  Målet er at det innen 2020 skal være et tilbud for utviklingshemmede 35 steder rundt om i Norge. Da skal det være i overkant av 4000 personer som går tur en gang pr måned eller oftere med oss, sier Dahl. 

Plass til flere

Nysgjerring? Her kan du lese mer. 

Vi har de gladeste turene, sier mannen bak Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Eirik Dahl. Her fra en sommertur på Sæteren gård i Bærum.
Vi har de gladeste turene, sier mannen bak Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Eirik Dahl. Her fra en sommertur på Sæteren gård i Bærum. Foto: Kari Nygard Tvilde

Friluftsliv for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Personer med fysiske funksjonsnedsettelser har i alle år trosset vanskeligheter og drevet med friluftsliv, men det fikk et kraftig løft etter Lars Monsens tv-program "Ingen Grenser". Siden da har stadig flere tatt sjansen på et fjellbasert friluftsliv.

DNTs tilbud for personer med nedsatt fysisk funksjon, kalt "Klart det går" startet i 2014 og finnes 13 forskjelige steder i landet, i forskjellig format. Målet er å ha på plass tilbud 25 steder innen 2021.

Både korte og lange turer

– Alle fortjener følelsen av det å bare være - og å kunne være aktiv i naturen. Å kjenne mestringen ved å nå målet sitt om det er hytta, vannet eller fjelltoppen er noe vi vil at flere skal få oppleve, sier Thea Hajum Utvik, prosjektleder for Klart det går i DNT. 

– Hver forening har ulike aktiviteter. Noen har egne tilbud for synshemmede, andre har langturer på fjellet og noen har både nærturer, samt lengre og mer krevende turer. Felles er at aktivitetene passer fint for de som ikke kan eller ønsker å gå så fort eller langt. Og hos oss er fokuset på det sosiale ekstra viktig. Vi tar hensyn til hverandre, heier og hjelper hverandre frem og har det hyggelig sammen, sier Hajum Utvik. 

Du trengs som frivillig

Med ambisjon om å spre tilbudet utover i landet, trengs det flere frivillige. DNT trenger både de som kan se et behov og ta intitiativ til nye turgrupper, men også de som kan være med som ledsagere. Som synshemmet eller med nedsatt bevegelighet er en ekstra hånd  og tilrettelegging fra en ledsager en nødvendigehet, men også en ekstra trygghet og ikke minst - sosialt!

–Noen kvier seg og tror det er vanskelig, men det å være ledsager handler mest om å være medmenneske og se behovene til den hjelper.Man må, som ellers i livet kommunisere godt og være innstilt på at dette er et toveis samarbeid. Kontakten osm oppstår mellom deltaker og ledsager er noe av det våre frivillige sier er det største med det å være ledsager på tur, sier Hajum Utvik. 

Lær mer: 

Se hvilke hytter som er tilrettelagte for rullestolbrukere eller lett tilgjengelige med bil og tog.

Les mer om friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser

Finn tilbud for deg i ditt lokallag

Sosialt fellesskap er nøkkelen til livskvalitet. Her er turgjengen samlet ved Sæteren gård i Bærum.
Sosialt fellesskap er nøkkelen til livskvalitet. Her er turgjengen samlet ved Sæteren gård i Bærum. Foto: Kari Nygard Tvilde

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 25. januar 2019