Millioner til barn og unge

Barn og unge er den viktigste målgruppen i friluftslivarbeidet. Det er både Steinar Saghaug, styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen enige om.
Barn og unge er den viktigste målgruppen i friluftslivarbeidet. Det er både Steinar Saghaug, styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen enige om. Foto: Marius Dalseg Sætre

Denne uka lanserte Regjeringen et nytt friluftslivsprosjekt som skal få enda flere barn og unge ut i naturen.

Regjeringen har satt av 2,8 millioner kroner i budsjett for 2019 til et nytt flerårig prosjekt som skal skal kartlegge og videreutvikle friluftslivstiltakene som har høyest deltakelse blant barn og unge. Prosjektet skal ikke omfatte skole og barnehage, men barn og unges ferie og fritid. Mandag var klima-og miljøminister Ola Elvestuen på besøk på Holmlia for å lansere prosjektet sammen med Friluftsskolen og 50 elever fra Hallagerbakken skole.

– Hallagerbakken skole har engasjert seg, og det vi har her er et fint eksempel på et lite skogsområde som er lett tilgjengelig midt i byen. Slike hundremetersskoger er vi helt avhengig av, og det er mange fine grøntområder her i Oslo. De må vi ta vare på og sørge for at de blir brukt i enda større grad enn i dag, sier Elvestuen.

Populær nykommer

Flere prosjekter er aktuelle å se nærmere på. Blant annet er friluftsskoler i regi av Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening, der det tilbys friluftslivsaktiviteter for barn og unge i skolens ferier, et aktuelt tiltak. Friluftsskolene ble utviklet for noen år siden, og har blitt veldig populære.

– Vi er svært glade for denne tildelingen. Et prosjekt som dette vil bidra til at vi får best mulig oversikt over hvilke aktivitetstiltak som fungerer, og hvem tiltakene treffer. Et slik kunnskapsgrunnlag er nyttig og viktig for oss i Den Norske Turistforening, og for andre frivillige organisasjoner som hver dag arbeider for å få flest mulig i aktivitet i friluft, sier generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforening.

Ledes av Friluftsrådenes Landsforbund

Prosjektet skal ledes av Friluftsrådenes Landsforbund, i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonene og Miljødirektoratet. Med kunnskapen som vil komme frem gjennom prosjektet, kan det offentlige og organisasjonene prioritere aktivitetene som gis mest aktivitet.

– Organisasjonene gjør en veldig god jobb med å skape aktivitetstilbud for barn og unge. Men vi har ikke tidligere sett systematisk på hvilke tiltak som fungerer best. Det vil vi gjøre nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Barnas Turlag og deres aktiviteter  er et annet eksempel på tiltak som trolig vil omfattes av prosjektet. Barnas Turlag driftes av Den Norske Turistforening.

– Det er viktig finne ut hvilke tiltak som gir flest deltakere. Men det er også viktig med tiltak som gjør at deltakerne kan drive med friluftsliv på egen hånd senere. Jeg tenker på å kunne orientere i naturen, bruke kart og kompass og ha kjennskap til allemansretten, sier Elvestuen.

Tiltak som skaper kunnskap og som bidrar til at deltagerne senere vil drive med friluftsliv på egen hånd blir prioritert når regjeringen setter av 2,8 millioner kroner til det nye friluftslivsprosjektet.
Tiltak som skaper kunnskap og som bidrar til at deltagerne senere vil drive med friluftsliv på egen hånd blir prioritert når regjeringen setter av 2,8 millioner kroner til det nye friluftslivsprosjektet. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Marius Dalseg Sætre 27. november 2018