Åpner historiske vandreruter

En rast på finnetorpet Kvåho.
En rast på finnetorpet Kvåho. Foto: Kåre Lunderbye

Nå kan turgåere følge i fotsporene til de første bosetterne i Norge. Denne sommeren åpner Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren syv historiske vandreruter over hele Norge. 

Helt fra vi fikk bosetting i Norge har det vært ferdsel både til lands og til vanns. Ferdselen gikk over breer og fjellvidder, gjennom skoger og på sjøen. I dag kan du bare ane minner fra de gamle ledene og transportveiene, men rutene har nå blitt ryddet og merket. Informasjon om kulturminner og historier er samlet inn og gjort tilgjengelig digitalt.14. juni åpner den første historiske vandreruta: Finnskogrunden i Hedmark. Både riksantikvar Jørn Holme og generalsekretæren Nils Øveraas i DNT ser frem til åpningen.

─ De historiske vandrerutene kombinerer vakker natur med mange spennende kulturhistoriske innslag. Her får dagens vandrere brukt kroppen mens de får innsikt om livet langs de gamle ferdselsveiene, forteller Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.

Mer enn tre tusen kilometer med historie

Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren står bak prosjektet i samarbeid med lokale krefter. I løpet av 2015, i Friluftslivets år, åpnes 3300 kilometer merkete turer med spennende historie.

─ Vi håper at mange blir inspirert til å bruke de historiske vandrerutene. Da sikrer vi også at ferdselsveiene bevares for fremtiden på en god måte. Jeg er overbevist om at hvis man kjenner historiene bak vandrerutene, så får man en rikere og mer interessant friluftsopplevelse, sier riksantikvar Jørn Holme.

Åpning på Finnskogen 14. juni

Søndag 14. juni kl. 12 åpnes Finnskogrunden av riksantikvar Jørn Holme og Nils Øveraas, DNTs generalsekretær på Lebiko turisthytte, Austmarka. Les mer om ruten her.

Litt om Finnskogrunden:
•     Finnskogrunden er en vandretur mellom finnetorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren på Austmarka i Kongsvinger kommune. Området er rikt på historier og kulturminner etter finnene som etablerte seg her på 1600-tallet.
•     Funn av tufter og andre kulturminner på Finnskogen viser at det har vært bosetting her så tidlig som 3- til 5000 år før Kristi fødsel. I området rundt sjøen Møkeren på Varaldskogen i Kongsvinger er det funnet ikke mindre enn 49 steinalderboplasser.
•      Finnskogen ligger ved riksgrensen mellom Norge og Sverige. Store ubrukte skogområder i Sverige og uår i Finland bidro til skogfinsk utvandring langt inn på Østlandet.  I alt regner forskerne med at det utvandret mellom 110- og 120.000 finner til forskjellige land fra


Fakta om Historiske vandreruter:  


Historiske vandreruter skal øke kjennskap til og bruk av gamle ferdselsruter med kulturhistorisk verdi og friluftslivskvaliteter. De syv vandrerutene har ulik historiske bakgrunn og befinner seg i ulike deler av landet:

FINNSKOGRUNDEN (ca. 50km) i Hedmark er en vandretur mellom fin¬netorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren på Austmarka i Kongsvinger kommune. Området er rikt på historier og kulturminner etter finnene som etablerte seg her på 1600-tallet. Åpnes 14.juni av Riksantikvaren, Finlands ambassadør til Norge og DNTs generalsekretær på Lebiko turisthytte, Austmarka.

TURISTVEGEN OVER FOLGEFONNA (ca. 25km) i Hardanger er en klassisk bretur, fra Mauranger i Kvinnherad, over Folgefonna via turisthyttene Breidablikk og Fonnabu, og ned til Tokheim ved Odda i Sørfjorden. Første del av ruta følger den såkalte «Isvegen» fra 1860-tallet. Åpner 4.juli i Bondhusdalen.

KAMPERHAMRANE (ca. 45 km) i Sogn og Fjordane er del av en gammel ferdselsvei fra Stryn gjennom Sunndalen til Skjåk i Oppland. Det finnes mye spennende historie og mange kulturminner langs ruta, som de oppmurte steintrappene i fjellet over Kamperhamrane. Dette er en svært gammel sti som forbandt øst og vest, kanskje så tidlig som på 1100-tallet. Åpner 31.juli ved Sundalsseter.

BRUDLEDRUTA (ca. 20 km) i Vest-Agder er fysiske spor etter brudeferder i form av steinsettinger i fjellet. Man tror dette er stein som bru¬defølget la i mønster på veien over fjellet fra kirken, trolig som beskyttelse for onde ånder. Det er viktig å gjøre kjent hva disse steinene er spor etter, fordi de kan oppfattes som sammenraste varder av turgåere, og står i fare for å bli fjernet eller flyttet på. Åpnes 23 august på Sirdalsheia.

JACOBINERUTA (ca. 15 km) er en kryssing av Oslofjorden der fjorden er på det smaleste, med vandring over Kaholmene og Håøya med viktig krigs- og so¬sialhistorie. Ruta har fått navn etter Jacobine som rodde folk over fjorden og mellom øyene. Turen er satt samen av flere kortere ruter i området hvor Jacobine ferdes. Åpnes 24. august i Drøbak.

FLYKNINGERUTA (ca. 120 km) er en av rutene som ble brukt under andre verdenskrig av kurérer, flyktninger og flyktningeloser. Ruta er ca 12 mil lang og går fra Skullerud i Oslo og østover gjennom Enebakk, derfra til Norske Grenselosers Museum ved Skjølåen i Eidskog, og videre inn i Sverige. Arrangement 10.september på Skullerudstua og del to 13.september når gruppa som har gått hele ruta ankommer.

TELEGRAFRUTA (ca. 60 km) går fra Bjøllånes i Rana til Russånes i Saltdal kommune i Nordland. Veien ble etablert i forbindelse med strekking av telegraflinja over Salt¬fjellet på 1860-tallet. Det ligger flere fine, gamle hytter og stein¬buer langs ruta og en finner rester etter telegrafstolper og veifun¬damenter. Åpnes 19.september i Midtistua i Saltdalen.

Les mer om de syv historiske vandrerutene her: www.historiskevandreruter.no

Annonse