Støttemarsj for Stølsheimen

Både store og små møtte opp for å gå støttemarsjen.
Både store og små møtte opp for å gå støttemarsjen. Foto: André Marton Pedersen

Hele 550 personer møtte opp for å protestere mot vindkraftanlegg i Stølsheimen.

– Denne støttemarsjen arrangerer vi fordi vi vil ta vare på et veldig viktig friluftslivsområde med store naturkvaliteter. Målet med marsjen er å synliggjøre motstanden mot at det planlegges 300 vindkraftturbiner i Stølsheimen og fjellområdet i vest, sier daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven.

Støttemarsjen gikk rundt Botnatvatnet fra Dyrkolbotn Fjellstove søndag 11. november.

Bidra uten ødeleggelser!

DNT mener at vindkraftutbygging skal skje innen akseptable og sterkt begrensede rammer ut i fra en samlet, helhetlig og nasjonal strategi. Denne strategien må være basert på gode utredninger av virkningene, både for klima og natur. Slike utredninger finnes ikke i dag, selv etter 15 år med omfattende utbygging. 

DNT og Bergen og Hordaland Turlag ønsker fornybar energi og mener det er viktig at Norge bidrar i den store klimadugnaden, men å ødelegge verdifull norsk natur er ikke veien å gå.

Irreversible naturinngrep 

Det er Norsk Vind Energi AS som ønsker å bruke store deler av Stølsheimen til å bygge vindkraftanlegg. Bergen og Hordaland Turlag slår fast at dette er verdifulle natur- og friluftslivsområder som ikke må industrialiseres til vindkraft.

– Vindkraftturbiner til fjells er industrielle anlegg som medfører en rekke negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Turbinene er opptil 250 meter høye, synlige på mange mils avstand, de bråker og opptar store areal. For hver vindkraftturbin bygges 800 meter lange, brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Naturinngrepene er irreversible. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dyre- og plantelivet blir også sterkt lidende ved en slik massiv utbygging, sier Ødven. 

– Faren for iskast fra rotorbladene kan vinterstenge viktige friluftslivsområder. Turistene som kommer til Norge vil oppleve vår enestående vakre natur, ikke se vindturbiner, legger hun til. 

Les også:

Annonse

Skrevet av Line Hårklau 7. november 2018