Gi din stemme til naturen!

På vei til Selhamar turisthytte i Stølsheimen. I dette området planlegges det bygging av 300 vindturbiner.
På vei til Selhamar turisthytte i Stølsheimen. I dette området planlegges det bygging av 300 vindturbiner. Foto: André Marton Pedersen

Nå tegnes kartet for fremtidig vindkraftutbygging, og store friluftsområder er i fare. Du har sjansen til være en stemme for naturen. Bruk den! 

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten er å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de best egnede områdene blir tatt i bruk. 

Det arbeides nå med 43 områder i Norge. Du kan sjekke hvilke som er nærmest deg her. Områdene skal reduseres vesentlig før et forslag blir overlevert Olje - og energidepartementet 1. april 2019.

Fakta om vindkraftanlegg

  • De største vindturbinene er rundt 200 meter høye og kan sees fra 3-5 mils avstand.
  • For hver vindturbin som bygges kreves det 800 meter grusvei.
  • Etablering av vindkraftanlegg medfører omfattende terrenginngrep og irreversible naturinngrep.

20. oktober er frist for å sende inn innspill til NVE. Disse kan du sende direkte til NVEs prosjektgruppe her

Om du ikke sender innspill, oppfordrer vi deg til å signere oppropet "Ja til bevaring av kyst og fjell", som Bergen og Hordaland Turlag startet, og som hele DNT står bak. 

Ja til energieffektivisering

Det må en enorm omlegging til for å berge klimaet. Dette ble enda tydeligere etter at FNs klimapanel publiserte en omfattende rapport denne uka. Her gjøres det klart at hver og en må være innstilt på betydelige endringer i sin livsførsel, og det raskt, dersom vi skal ha mulighet til å snu den dystre utviklingen og begrense oppvarmingen til 1,5 grader. 

DNT støtter overgangen fra fossile til fornybare energikilder, men vi mener det er viktig å finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur.

– Vi trenger en større satsing på energieffektivisering og - sparing, som har et stort potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder. Dessuten er det fornuftig å ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag, mener styreleder i DNT Per Hanasand.

– Store konsekvenser for urørt natur

Når det gjelder utbygging av vindkraftanlegg, oppfordrer DNT regjeringen til å ta seg tid til å sikre nødvendig kunnskapsgrunnlag og involvering av befolkningen før den nasjonale rammen konkluderes. Når nye vindkraftverk skal planlegges må politikerne ta større hensyn til natur og friluftsliv.

– Utformingen av en nasjonal ramme kan få store konsekvenser for hvor man kan oppleve urørt natur i fremtiden, og bør engasjere alle som er glade i norsk natur, sier styreleder Hanasand. 

Europas største vindkraftanlegg 

I ett av de 43 områdene, Stølsheimen, vest for Skarvheimen, planlegger Norsk Vind Energi AS å bygge Europas største vindkraftanlegg. Dersom det blir en realitet, vil det komme minst 300 vindkraftturbiner, hver av dem mellom 200 og 250 meter høye.

– Dette er i utgangspunktet et veldig stort prosjekt på nær 1500 megawatt. Vi kjenner ikke til noe landbasert vindkraftprosjekt av samme størrelse i Europa, sier Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind Energi AS til Bergens Tidende.

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, sier planene strider mot all sunn fornuft;

– Vi er sjokkerte og i vantro, sier Ødven og utdyper: 

– Stølsheimen er et utrolig viktig friluftslivsområde for flere tusen besøkende hvert år. Hele Bergensregionen har Stølsheimen som et nært turområde og hvert år har vi masse tilreisende fra resten av landet. 

Dyrkolbotn i Stølsheimen er av områdene som vil rammes dersom planene om vindkraftpark blir realisert.
Dyrkolbotn i Stølsheimen er av områdene som vil rammes dersom planene om vindkraftpark blir realisert. Foto: Andrè Marton Pedersen

Store naturinngrep

For hver vindkraftturbin trengs det ca 800 meter anleggsvei. Utbyggingen vil dermed føre til meget store inngrep i landskapet med store sprengninger, deponi og brede grusveier. To av hyttene til Bergen og Hordaland turlag, Skavlabu og Vardadalsbu, og milevis med T-merkede løyper, vil omfattes av utbyggingsplanene.

– Verdien av dette området i Stølsheimen er anerkjent av regionale og nasjonale myndigheter. Konflikten med disse verdiene er åpenbar. Derfor oppfordrer vi Norsk Vind Energi AS til å skrinlegge sine planer umiddelbart, sier Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag. 

Styreleder i DNT, Per Hanasand, oppfordrer deg til å signere oppropet og være en stemme for urørt natur.
Styreleder i DNT, Per Hanasand, oppfordrer deg til å signere oppropet og være en stemme for urørt natur. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 10. oktober 2018