Til aksjon for skogens ro

Leder i DNT ung, Hanna Melhus
Leder i DNT ung, Hanna Melhus Foto: Sindre Thoresen Lønnes

En engasjert gruppe ungdom fra Den Norske Turistforening aksjonerte i dag mot økt snøscooterkjøring i norsk natur. – Friluftsliv handler jo om å komme seg bort fra eksos og motorstøy, sier DNT ung-leder Hanna Melhus.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
DNT ung delte ut flyers og appelsiner til forbipasserende på Eidsvoll plass.
DNT ung delte ut flyers og appelsiner til forbipasserende på Eidsvoll plass. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Med hørselsvern og snøscooterlyd illustrerte de rundt 30 ungdommene hvordan en endring i Motorferdselloven vil forandre folks opplevelser i naturen.

9 av 10 nordmenn bruker naturen til rekreasjon. Det siste de ønsker er å få naturopplevelsen ødelagt av støyende snøscootere.

- Denne saken handler om å sikre naturopplevelsen for millioner av nordmenn som bruker naturen til å finne ro, koble av og være i fysisk aktivitet.  Den uberørte naturen er noe av det mest verdifulle vi har i Norge. Det må vi verne om, sier Hanna Melhus.


For et aktivt friluftsliv

Forslaget til Stortinget går ut på å åpne for at kommunene kan lage fornøyelsesløyper til snøscooterkjøring i tillegg til dagens sentrale regulering som tillater nyttekjøring. Flere politikere tok seg tid til å snakke med DNT ung-aksjonistene før de gikk inn på Stortinget i dag.

– Vi har snakket med mange som er enige med oss. Forslaget er til glede for noen få, men vil ødelegge for mange. Norsk natur er unik, og den gir ikke minst fantastiske muligheter til fysisk aktivitet. Å gjøre det mindre attraktivt å bevege seg i naturen er et langt steg i feil retning. Om vi skal legge til rette for noen i naturen vår så må det være å få flere folk i aktivitet, sier Hanna Melhus.


Søker skogens ro

Den Norske Turistforening er bekymret for at snøscooterkjøring for fornøyelsens skyld over tid vil endre vår bruk av naturen.

- Vi er naturligvis for nyttekjøring til formål som landbruk, søppelhåndtering og hjelpekorps. Den Norske Turistforening bruker også bruker snøscooter til nytteformål. Det vi ikke skjønner poenget med er å la fornøyelseskjøring på snøscooter ødelegge naturopplevelsen til alle dem som vil bort fra trafikken. Å gjøre det mindre attraktivt å bevege seg i naturen er et langt steg i feil retning, sier Melhus.


For noen uker siden var Turistforeningen en av flere friluftslivsaktører som skrev under et opprop om motorferdsel. Les saken her.

Aksjonsgruppa foran Stortinget
Aksjonsgruppa foran Stortinget Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse