Kampen for Vinda fortsetter

Mandag møtte lokale ildsjeler fra DNT Valdres og DNTs generalsekretær Olje - og energiminsteren med kravet;  Vern Vinda i Valdres!

Elva Vinda kaster seg brusende ut fra Søre Vindin og strømmer ned mot Heggefjorden i Oppland. Langs elva går det turstier som inviterer til friluftsliv, rekreasjon og sterke naturopplevelser. I disse dager skal Olje- og energidepartementet ta stilling til søknaden fra Skagerak kraft og Øystre Slidre kommune om bygging av vannkraftverk med en 3,2 kilometer lang tunnel i Vinda.

La fram betydningen av elva

Mandag morgen reiste åtte ildsjeler fra DNT Valdres og gruppa "Vern Vinda" til Oslo for å møte Olje-og Energiminister Kjell - Børge Freiberg. Sammen med dem møtte også DNT,  Natur og ungdom og Naturvernforbundet. Freiberg fikk overrakt en flaske med ekte Vindavann sammen med et krystallklart budskap; vern den siste store elva i kommunen!

- Bare i Valdres har 1400 mennesker skrevet under på underskriftkampanjen «Aksjon Vern Vinda". Det tilsvarer 2/3 av er de stemmeberettigede i kommunen. I dag fikk vi lagt fram hvilken betydning Vinda har både for de som bor i Valdres, men også for hyttefolket og de tilreisende, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas. 

-Mer enn en floskel

En rekke natur- og friluftsorganisasjoner har så langt protestert på kommunens ja og Fylkesmannen i Oppland fraråder utbygging på et faglig grunnlag. Astrid Bidner bor i Øystre Slidre og er sterkt engasjert i arbeidet med å verne elva. Hun deltok på møtet med ministeren; 

- Området rommer et rikt biologisk mangfold med flere arter og naturtyper vi vet står i fare for å dø ut. Ved elva, slik den er nå, ligger alt til rette for naturopplevelser av de helt sjeldne. Vi bør ha eit ansvar for overfor de kommende generasjonene om å verne minst ett vassdrag i vår kommune. De få urørte områdene som fremdeles er urørt vil ha høy verdi i fremtiden. Da bør vi ikke rasere de i dag for noen få kroner. Kommunen bruker slagordet "Rein naturglede" i sin markedsføring. Dette bør være en verdi og ikke bare en floskel! sier Bidner. 

Sju av ti fosser er utbygd

Det var en lydhør minister som møtte forsamlingen til møte, men lite løfter å få. Han fortalte at behandlingen av saken er i sluttfasen i departementet. Generalsekretær Øveraas i DNT maner til ansvarlighet:

- To av tre norske vassdrag er berørt av kraftutbygging, sju av de ti høyeste fossene våre er lagt i rør. Vinda er den siste store elva i Valdres som fortsatt får renne fritt. Vår oppfordring til regjeringen er klar: La oss ta vare på det ville, utemmede vannet i Vinda, og de fantastiske naturopplevelsene elva kan gi til generasjonene som kommer etter oss.

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 25. september 2018