Ber om medvirkning i vindkraftplanlegging

Vindkraftanlegg fører til store naturinngrep som vi hittil ikke har sett i norsk natur. Her ved Lista vindkraftverk så går det med 700 meter vei pr. vindturbin.
Vindkraftanlegg fører til store naturinngrep som vi hittil ikke har sett i norsk natur. Her ved Lista vindkraftverk så går det med 700 meter vei pr. vindturbin. Foto: Oddvin Lund

DNTs nyvalgte styreleder Per Hanasand ledet delegasjon fra naturvern- og friluftsorganisasjonene i møte med Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Temaet i fredagens møte var det store arbeidet som foregår med planlegging av framtidig vindkraftutbygging i Norge. DNTs landsmøte vedtok resolusjon om saken i juni, og dette følge nå opp med politisk kontakt.

Organisasjonene har tidligere bedt om at det tas noen nasjonale grep for å få styrt utbyggingen som nå ser ut til å skyte fart. Det er derfor positivt at det lages en såkalt Nasjonal ramme for vindkraft på land, men dessverre legges det ikke opp til gode prosesser som involverer folk på lokalt nivå.

– Vi møtte en lydhør delegasjon fra Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet som merket seg våre synspunkter, men der og da var det likevel ikke mulig å få noen lovnader, forteller DNTs styreleder Per Hanasand.

De som deltok var fra Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, WWF, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og fiskerforbund, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Friluftliv og DNT.   Det var med andre ord bred deltagelse på begge sider av bordet.
De som deltok var fra Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, WWF, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og fiskerforbund, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Friluftliv og DNT. Det var med andre ord bred deltagelse på begge sider av bordet. Foto: Naturvernforbundet

Område stort som Finnmark

Vindkraftanlegg fører til store naturinngrep som vi hittil ikke har sett i norsk natur.

– Nasjonal ramme vil ikke bestemme hvor mye vindkraft som skal bygges ut, men den legger til rette for at antall anlegg kan bli svært stort. Vi må regne med et stort utbyggingspress, og at vi kan komme opp i et par hundre anlegg i løpet av 10-20 år. Bransjen snakker allerede om mer enn dette, sier Oddvin Lund, fagsjef naturforvaltning i DNT.

Området som blir visuelt berørt er på størrelse med Finnmark, og et system av store veianlegg med en samlet lengde omkring 3.000 kilometer, det samme som Norge to ganger på langs.

Etterspør medvirkning og forutsigbarhet

– Landskapet betyr mye for oss. Det er der vi driver vårt friluftsliv, og vi har meninger og kunnskap om disse områdene. Dette må inn i planleggingen på en god måte, slik at vi unngår inngrep i de verdifulle områder, sier Lund.

DNT oppfordrer til gode medvirkningsprosesser. Folk må få mulighet til å bli kjent med konsekvensene av vindkraftutbygging, og først da kan man delta aktivt i debattene som alltid finner sted rundt vindkraftutbyggingen.

– I arbeidet savner vi også tid og ressurser til nødvendig kunnskapsinnhenting. Vi synes arbeidet går for fort, og frykter at prosjektet ikke vil bidra til konfliktdemping. Forutsigbarhet for bransjen og behovet for å dempe konfliktene var begrunnelsene når Stortinget bestemte at det skulle settes i gang et arbeid med Nasjonal ramme, avslutter styreleder Per Hanasand.

Annonse