Kongeparet åpnet helsesti

Kongeparet åpner helsesti i Nøtterøy.
Kongeparet åpner helsesti i Nøtterøy. Foto: Tønsberg og Omegn Turistforening

I strålende sommervær åpnet Kongen og Dronningen Rosahaugparken helsesti på Nøtterøy i juni.

Helsestien er en del av Nøtterøy kommunes satsning på forebyggende og helsefremmende tiltak. Den er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Tønsberg og Omegn Turistforening og andre frivillige organisasjoner.  

Turer i nærmiljøet er den mest utbredte friluftsaktiviteten. Med stien ønsker kommunen å fremme turaktivitet for alle aldersgrupper.

Rosahaugparken, med egen dam og lugne atmosfære ligger, inviterer til avbrekk fra en ellers travel hverdag.

Kongeparet åpner helsesti på Nøtterøy.
Kongeparet åpner helsesti på Nøtterøy. Foto: Tønsberg og Omegn Turistforening

I park og nærmiljø 

Teie/Rosanes er første Helsesti som tilrettelegges i park og nære turområder. Senere er det planlagt flere tilsvarende stier forskjellige steder på øya. Anbefalingen er enkel - gå en tur på minst 30 minutter hver dag.

Helsestien består av et utvalg løyper i ulikt terreng. Den lengste løypa er på sju-åtte kilometer, og går fra utgangsposisjonen på Teigar, ned over Teie torv mot Rosahaugparken og videre forbi båthavna og opp gjennom Teieskogen til Teigar igjen.

Løypene er merket, og en infotavle ved utgangsposisjonen på Teigar viser løypene og hvor lange de er. Her kan løpende og gående velge hvor langt og bratt de vil løpe eller gå.

Med en liten økning i fysisk aktivitet, oppnår man betydelig helsegevinst. Helsestien Teie/Rosanes har seks tursløyfer som kan kombineres ut fra brukerens ønsker og helse. Det er laget en webløsning hvor brukere kan registrere seg og kan loggføre sin aktivitet.

Samarbeidsprosjekt 

Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy kommune og frivillige foreninger. Spesielt har Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) vært en drivende kraft i etableringen og har bidratt med sin kompetanse. TOT har vært med i prosjektgruppen sammen med idrettskonsulenten fra kommunen, teknisk etat, frisklivsentralen og en lege som var initiativtaker til prosjektet. For TOT er det viktig å vise sitt samfunnsengasjement og som en aktiv folkehelseaktør. Foreningen ønsker å invitere brukere til sitt nærtur-tilbud for å oppnå en mer langsiktig helseeffekt.

Andre foreninger som LHL og Lions har deltatt i en referansegruppe.

Mer informasjon og kart se helsesti.no

Annonse