Flere stier med ny handlingsplan

Klima - og miljøminister Ola Elvestuen presenterte handlingsplan for friluftsliv på Sognsvann, her med generalsekretær i DNT, Nils Øveraas og generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal.
Klima - og miljøminister Ola Elvestuen presenterte handlingsplan for friluftsliv på Sognsvann, her med generalsekretær i DNT, Nils Øveraas og generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal. Foto: Monica Hägglund Langen

DNT tror flere vil komme seg ut på tur når regjeringen setter i gang et nytt stiprosjekt i handlingsplanen for friluftsliv.

Planen er en oppfølging av stortingsmeldingen om friluftsliv som Stortinget behandlet i 2016.

– Det er bra at regjeringen legger fram en helhetlig plan for å styrke friluftslivet. Her er det mye bra og planen viser hvor bredt man må satse for å få flere i aktivitet, sier DNTs generalsekretær Nils Øveraas.

– Vi er spesielt fornøyde med at regjeringen vil satse på flere merkede turstier over hele landet. Det skal settes i gang et flerårig prosjekt for å få opparbeidet flere stier, og for å skilte og merke sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Dette er noe vi vet har stor effekt for å få folk ut på tur, sier Øveraas.

Oppfordrer til å ta vare på nærnaturen

DNT har lenge tatt til orde for at alle kommuner bør definere markagrenser eller fjellgrenser, for å hindre bitvis nedbygging av naturen som er nærmest der folk bor.

– Det er en god start at regjeringen nå vil oppfordre alle kommuner til å fastsette slike grenser. Dette er den naturen folk bruker mest, og å sikre den vil ha stor folkehelseeffekt, sier Øveraas.

Generalsekretæren gleder seg over at regjeringen vil støtte opp om lokale utlånsordninger for friluftsutstyr, blant annet ved å åpne for at disse kan få spillemidler. Han er også fornøyd med at regjeringen vil øke satsingen på DNT og Riksantikvarens prosjekt med historiske vandreruter, som er populære turstier som kombinerer friluftsliv og kulturhistorie.

Etterlyser digital strategi

Stadig flere finner informasjon om turmuligheter og friluftsliv på nett. DNT tilbyr informasjon både gjennom nettsiden ut.no og flere mobilapplikasjoner, for å legge til rette for at flere kommer seg ut. På dette området mener Øveraas regjeringens handlingsplan er tynn.

– Vi hadde forventet en mer offensiv satsing på digital informasjon. Skal vi nå nye grupper med lett tilgjengelig informasjon, må vi ta i bruk nye kanaler og treffe folk der de er. Her håper vi på økt oppmerksomhet fra politikerne fremover, sier Øveraas.

Han hadde også håpet på flere konkrete tiltak for friluftsliv i skolen.

– Skal vi nå alle barn og unge, må de få en smakebit av friluftsliv i skolen. Nå har Stortinget vedtatt at alle skolelever skal være fysisk aktive minst en time i løpet av skoledagen. Det gir mange muligheter også til å ta naturen i bruk. Her vil vi fortsette dialogen med regjeringen, sier han.

Øveraas understreker også at dersom friluftslivsaktiviteten i befolkningen gå opp, må handlingsplanen nå følges opp av økte midler til friluftslivet i statsbudsjettet for 2019.

Annonse