Felles opprop om motorisert ferdsel

Ja til restriktivt regelverk for motorisert ferdsel i utmark, sier friluftsorganisasjonene i felles opprop.

Den Norske Turistforening har nå gått sammen med Naturvernforbundet, Friluftslivets Fellesorganisasjon, Norskog og Norges jeger- og fiskeforbund i et felles opprop om motorisert ferdsel i utmark.

- Bruk av snøskuter ved næringskjøring og andre allmennyttige formål er utvilsomt fornuftig. I oppropet foreslår vi å gjøre regelverket bedre for dem som skal bruke snøskuter til disse formålene, sier Kjartan Askim, fagsjef i Den Norske Turistforening. 

- Jeg både håper og tror at dette er en løsning det kan være bred enighet om, fortsetter han.

Organisasjonene som representerer 750.000 medlemskap ønsker en streng regulering av snøskuter og ATV også i framtida.

Oppropet er sendt til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i forbindelse med to representantforslag om endring i § 3 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som ligger til behandling i Stortinget.

- Organisasjonene som har undertegnet oppropet representerer et stort mangfold av interesser, fra skog- og utmarkseiere, bønder og næringsdrivende, til friluftsfolk, jegere og andre brukere av norsk natur, samt natur- og miljøinteresser, forklarer Askim. 

Hele oppropet kan leses her.

Annonse