Mer penger til friluftslivet

Kulturminister Trine Skei Grande (V) samlet i går friluftsorganisasjonene for å fortelle om den gode nyheten om økt støtte til arbeidet.
Kulturminister Trine Skei Grande (V) samlet i går friluftsorganisasjonene for å fortelle om den gode nyheten om økt støtte til arbeidet. Foto: Synne Kvam/Norsk Friluftsliv

Regjeringen øker satsningen på friluftsliv. Det betyr flere aktiviteter for barn og unge, og økt støtte til DNTs viktige arbeid hytter og stier. 

Regjeringen offentliggjorde i dag fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping. Det settes av 36 millioner kroner til friluftslivstiltak for barn og ungdom, noe som er en økning på 50 prosent fra ifjor. I tillegg styrkes tildelingen til overnattingshytter og løypetiltak med 8 millioner, til 27 millioner kroner.

- DNT har arbeidet i lang tid for at mer av spillemidlene skal gå til friluftsliv. Friluftsliv er lavterskelaktiviteter som alle kan være med på. Den økte støtten betyr at vi kan få med enda flere ut på tur i tiden fremover og vil skape masse ekstra aktivitet, sier en entusiastisk styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Forskning viser at friluftsliv er den mest utbredte formen for fysisk aktivitet i Norge, og den flest kan tenke seg å drive med hvis de skal bli mer aktive. Dette er dermed en lavterskelaktivitet med stort folkehelsepotensiale.

Flere barn og unge i aktivitet

Tilskuddet til aktiviteter for barn og ungdom er viktig for flere av DNTs tilbud. DNTs satsing på å etablere Barnas Turlag over hele landet, tilby ferskingskurs i friluftsliv og den nasjonale aktivitetsdagen Kom deg ut-dagen støttes over denne ordningen.

- Økt støtte gir oss mulighet til å intensivere innsatsen for å introdusere nye generasjoner for et aktivt friluftsliv. Det er helt avgjørende hvis vi skal klare å ta vare på den norske turkulturen og styrke folkehelsen for fremtiden, sier Berit Kjøll.

Økt støtte til hytter og ruter

DNT har rundt550 hytter i fjellet, langs kysten og i nærområdene der folk bor. De T-merkede stiene i fjellet strekker seg over 22.000 kilometer, og i tillegg kommer merkede turløyper i folks nærområder.

- Hyttene våre og de merkede stiene gjør det lettere å komme seg på tur. Med den økte satsingen fra regjeringen kan vi organisere enda flere frivillige til å legge til rette for friluftslivsaktivitet i Norge, sier Kjøll.

Ordningen med støtte til overnattingshytter og tilrettelegging av turløyper er viktig for å legge til rette for at folk skal bli mer aktive. En rapport fra Helsedirektoratet fra mars i 2017 viser at bruken av anlegg for friluftsliv øker kraftig, mens bruken av idrettsanlegg går ned. Den samme rapporten viser at turstier, utmarksarealer, parker og grøntområder brukes av alle samfunnsgrupper, i motsetning til mange andre anleggstyper.

Annonse