Snøskuterløyper på ville veier

Snøskuterkjøring til rekreasjonsbruk kan ødelegge gode naturopplevelser.Her fra en snøskuterled i Sverige.
Snøskuterkjøring til rekreasjonsbruk kan ødelegge gode naturopplevelser.Her fra en snøskuterled i Sverige. Foto: Per-Olov Wikberg

Nå lages det snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i flere viktige friluftsområder. DNT advarer mot utviklingen. 

Stadig flere kommuner legger snøskuterløyper i områder som defineres som "svært viktige friluftsområder", altså steder mange av oss oppsøker for å nyte stille og vakker natur. Tillatelsene gis med Klima- og miljødepartementets velsignelse.

Det er ikke tillatelse til nødvendig skutertransport som gis, men til skuterkjøring som fritidsaktivitet. Dette er en utvikling DNT er sterkt imot. 

Dyr og fugler stresses

- Når kommunene legger til rette for snøskuterkjøring i de mest verdifulle friluftsområdene sine, blir friluftslivet skadelidende. Er man på skitur for å nyte roen i naturen, er det ikke hyggelig å møte på mange snøskutere som suser forbi. Ikke minst blir dyre- og fuglelivet påvirket. Dyr og fugler blir stresset av støy og forstyrrelser fra snøskutere, noe som kan drive dem på flukt. Vinteren er en tøff årstid for dyrene, og de trenger å bruke energien sin til å skaffe mat, ikke flykte. 

Det sier leder for naturforvaltningsavdelingen i DNT, Anne Mari Aamelfot Hjelle. 

- Det er urovekkende at kommunene først kartlegger arealene sine for å finne ut hvilke som er aller mest viktige for friluftsliv, for så å legge rekreasjonsløyper for snøskutere gjennom dem. Dette henger ikke på greip, og tar ikke hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, konstaterer Hjelle. 

Hensynet til friluftsliv må vike

Bakgrunnen for saken er at Stortinget i 2015 vedtok at kommunene kunne etablere snøskuterløyper til rekreasjonskjøring. DNT gikk imot dette og fryktet at det kunne gå på bekostning av stillhet og ro i naturen. Nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark sier at kommunene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Dette hensynet mener DNT nå altså ikke blir ivaretatt. 

I fjor klargjorde Klima- og miljødepartementet at det er greit å legge snøskuterløyper i våre aller viktigste friluftsområder, så lenge kommunene har vurdert at hensynet til de som ønsker skuterløyper trumfer hensynet til friluftslivet. Dette har bidratt til at flere kommuner nå gir slike tillatelser. 

Skuterløyper på 30 mil

Tall fra 2017 viser at 20 kommuner har etablert rekreasjonsløyper for snøskutere, og at ytterligere 20 kommuner er i gang med det. Det er Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som har fremskaffet tallene. DNT kjenner ikke til noen samlet oversikt over hvor mange mil med snøskuterløyper som er etablert, men flere kommuner har vedtatt løyper som er 10-30 mil lange. Kommunenes arbeid med å kartlegge konsekvenser, planlegge løyper og lage forskrifter er tidkrevende, så hvor stort det totale omfanget blir, vet vi ennå ikke. 

- Nå må Stortinget svare på om de synes dagens utvikling tar tilstrekkelig hensyn til friluftslivet. Fortsetter vi som nå, risikerer vi at enorme villmarksområder omringes av snøskuterløyper, sier Hjelle. 

Hjelle og DNT har mange med seg: Natur- og miljøbarometeret fra Kantar TNS for 2017 viser at 8 av 10 er uenige i at det bør bli lettere å få tillatelse til å bruke motorkjøretøy i utmark. Samme undersøkelse viser at nær tretti prosent av de spurte oppgir ro og stillhet i naturen som særlig viktig grunn til å drive med friluftsliv. 

Fakta om DNT og snøskuterkjøring

  • DNT var imot lovendringen fra 2015 som tillot rekreasjonsløyper til snøskuterkjøring, og jobbet for at snøskuterkjøring fortsatt bare skulle være tillatt til nyttekjøring.
  • Loven ble vedtatt, og DNT er opptatt av at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til friluftslivet og naturen ved fastsetting av rekreasjonsløyper.
  • Flere aktører (for eksempel Røde Kors, forsvaret og DNT selv) har behov for å bruke snøskuter i utmarka til nytteformål. DNT bruker snøskuter for å drifte og vedlikeholde hytter og ruter for allmennheten.
  • For å sikre at det ikke kjøres mer enn nødvendig, og for å sikre kompetanse om regelverket i hele DNT-systemet, har DNT utarbeidet en veileder som klargjør regelverket for nyttekjøring i utmarka.

Les mer: 


Les mer om DNTs arbeid for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag her.

Her er et eksempel på hvordan rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring kan gå på kryss og tvers av viktige friluftsområder. Kartet dekker kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn (svarte streker).De mørkerøde er eksisterende snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. Lyserøde er foreslåtte nye løyper. Foreløpig har Grane kommune  vedtatt disse.
Her er et eksempel på hvordan rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring kan gå på kryss og tvers av viktige friluftsområder. Kartet dekker kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn (svarte streker).De mørkerøde er eksisterende snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. Lyserøde er foreslåtte nye løyper. Foreløpig har Grane kommune vedtatt disse. Foto: Brurskanken Turlag

Tekst: Eva Lill Kvisle og Margrethe Assev

Annonse

Skrevet av Margrethe Assev 7. februar 2018