Jubler for varig vern

Ørredalsfossen i Øystesevassdraget, som nå blir varig vernet.
Ørredalsfossen i Øystesevassdraget, som nå blir varig vernet. Foto: Andre Marton Pedersen

- Dette er en stor og viktig seier for norsk natur, jubler DNTs styreleder Berit Kjøll. I regjeringserklæringen fra Høyre, Frp og Venstre slås det fast at Øystesevassdraget i Hardanger skal gis varig vern.

Den Norske Turistforening og Bergen og Hordaland Turlag har engasjert seg for å ivareta dette unike naturområdet i over 30 år. Området er lett tilgjengelig for folk som ønsker å drive med friluftsliv, og en del av et stort fjellområde med urørt og unik natur.

Det har vært forslag om utbygging av vannkraft i området, og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte på full utbygging. Natur- og friluftslivsorganisasjonene har jobbet for varig vern av vassdraget. I august i år gikk regjeringen imot de foreslåtte kraftverkene. Nå har også forslaget om varig vern fått fullt gjennomslag i plattformen for en ny regjering. Der står det at regjeringen nå vil supplere verneplanen for vassdrag med Øystesevassdraget.

Stort folkelig engasjement

–  Øystesevassdraget er en naturperle av stor nasjonal verdi. Den strekker seg fra fjellet og helt ned til fjorden, og er en av få gjenværende slike naturområder på Vestlandet. Derfor har DNT engasjert seg sterkt i denne saken også på nasjonalt nivå. I august fikk vi den gode nyheten om at de aktuelle søknadene om utbygging var avslått. At den nye regjeringen vil gå skrittet videre og verne vassdraget for fremtiden er helt fantastisk, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Det har vært et stort folkelig engasjement i saken, et bredt samarbeid mellom naturvern- og friluftslivsorganisasjoner, lokale krefter og reiselivsbransjen. Det har vært arrangert folkemøter, befaringer, og jobbet overfor politiske myndigheter og andre politikere. Over 3000 signerte underskriftskampanjen for å ta vare på Øystesevassdraget.

- Innsats nytter

Bergen og Hordaland Turlag har satset stort på å gjøre dette fjellområdet tilgjengelig for publikum. Siden 2006 er det åpnet fire nye turisthytter i Bergsdalen og Kvammsfjellene. Totalt er det seks hytter i dette området. Frivillig innsats bidrar til å vedlikeholde et T-merket rutenett og hytter.

- Dette viser at frivillig innsats for natur- og friluftslivverdier nytter. Vi er svært glade for utfallet i denne saken. I dag har regjeringa bidratt til å ivareta en naturperle av de sjeldne, understreker daglig leder i Bergen og Hordaland turlag, Helene Ødven.

Se filmen om dette flotte området her!

Her finner du regjeringserklæringen.
Daglig leder i Bergen og Hordaland turlag, Helene Ødven foran statsminister Erna Solberg og styreleder i DNT, Berit Kjøll
Daglig leder i Bergen og Hordaland turlag, Helene Ødven foran statsminister Erna Solberg og styreleder i DNT, Berit Kjøll Foto: Andre Marton Pedersen

Annonse