Vil du forme DNT ungs fremtid?

DNT ung søker ungdommer som både ønsker å være med i et spennende verv, og som kan bidra positivt til landsstyret.
DNT ung søker ungdommer som både ønsker å være med i et spennende verv, og som kan bidra positivt til landsstyret. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Gjennom et landsstyreverv kan du være med og forme fremtiden til Norges største ungdomsorganisasjon, DNT ung, og bidra til et allsidig og aktivt ungdomstilbud. 


DNT ungs landsstyre består av seks representanter som skal jobbe for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. Altså jobbe for at ungdommer over hele Norge skal få et attraktivt tilbud gjennom DNT, enten gjennom organisert aktivitet i DNT ung-grupper, på egen hånd eller med venner ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stier, hytter, gode medlemstilbud og mer.

Kandidater landsstyremedlemmer
Valgkomiteen jobber med å lete etter kandidater, og de trenger hjelp for å finne frem til ungdommer som både ønsker å være med i et spennende verv, og som kan bidra positivt til landsstyret. Det er ikke nødvendigvis de som har den lengste fartstiden i DNT ung eller som har vært på de fleste 2000-meter toppene som gjør en god jobb i landsstyret. Valgkomiteen ser etter:
• Gode teamarbeidere
• Bredde i kompetansen til styremedlemmene, derfor er alle typer kunnskap interessant
• Personer med engasjement og som har lyst til å jobbe for DNT ung på nasjonalt plan
Vet du om noen kandidater, eller er dette noe du selv kunne tenke deg? Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag om kandidater på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre til valgkomiteen.
Dersom du har forslag, eller har spørsmål som hvordan det er å sitte i landsstyret, eller annet, ta gjerne kontakt med noen i landsstyret i DNT ung eller DNT ungs administrasjon ved Kristina Øien Sæverud kristina.saeverud@dnt.no. Alternativt kan du også ta kontakt med Jens Kristian Øvstebø som er valgkomiteens leder, som kan nåes på 45885132 eller jens@dntung.no.


Forslagsfristen for denne valgrunden er torsdag 8. februar 2018. Kandidater må foreslås skriftlig for valgkomiteens leder innen forslagsfristen, på e-post: jens@dntung.no.


Bli en pådriver og rådgiver

DNT ungs landsstyre er en pådriver for at ungdom skal bli hørt og tatt med i viktige beslutninger og strategier i DNT-systemet. DNT ung står ofte for nytenking og utvikling av nye tilbud og former som kommer både ungdommene og resten av foreningen til gode. Mer konkret skal landsstyret i DNT ung (jfr. DNT ungs vedtekter):

  • Være pådrivere, rådgivere og høringspart ovenfor DNT og medlemsforeningenes arbeid
  • Gi høringsuttallelser til aktuelle saker i DNT
  • Være pådrivere og stimulere medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette
  • Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT
  • Representere DNTs medlemmer mellom 13 og 26 år i DNTs landsstyre og DNTs landsmøte
  • Gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som gjelder DNTs ungdomstilbud
  • Komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og utvalg i DNT sentralt
  • Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten, gjennom media, politiske aktører og andre organisasjoner

Les mer om DNT ung her.


Hva får du igjen for å sitte i landsstyret i DNT ung?
For det første får du en kjempemulighet til å bli godt kjent i Norges største friluftsorganisasjon, DNT. Både på lokalt og nasjonalt nivå. Du vil få styreerfaring og muligheter til å delta i komiteer/utvalg i DNT. Dette er en kjempefordel å ha med seg videre i verv og arbeidslivet, nesten uansett hva du tenker å gjøre fremover. Du vil få mulighet til å jobbe for og med saker innen DNT ung og friluftslivet du brenner for, og få et stort kontaktnett både innen DNT ung, DNT og andre organisasjoner, og få mulighet til å delta på konferanser/seminarer i forbindelse med dette. Og du får muligheten til å delta på DNTs og DNT ungs møteplasser som landsmøte, aktivitetshelg, turledersamlinger, Fjellfilmfestivalen o.l.

Landsmøte

DNT ungs 30. ordinære landsmøte arrangeres i Drammen 5.-8. april. 

Landsmøtedagene starter med overnatting i lavvocamp på Eiksetra torsdag 5. april.

Fredag tar vi oss ned til Drammen sentrum ved bruk av multisportkonkurransen ”Hæljrace” og ankommer Bragernes torg fredag ettermiddag. Etter lunsj på torget innlosjerer vi oss på hotellet Scandic Ambassadeur i Drammen sentrum. Fredag kveld blir det regionale møter og kveldsunderholdning.

Det formelle landsmøtet starter lørdag 7. april kl. 10.00 og avsluttes kl 17.00, etterfulgt av festmiddag og underholdning.

Landsmøtedagene avsluttes med aktiviteter søndag 8. april.

Meld deg på her!

Annonse

Dagens landsstyre.
Dagens landsstyre. Foto: Kari Nygard Tvilde

DNT ungs landsstyre:

Foreslå deg selv eller andre kandidater til styremedlemsverv

Forslag sendes skriftlig til jens@dntung.no

Forslagsfrist: 8. februar


DNT ungs landsmøte:

Hvor: Drammen

Når: Torsdag 5. til søndag 8. april

Arrangør: DNT ung og DNT ung Drammen

Spørsmål? Kontakt Kristina Øien Sæverud kristina.saeverud@dnt.no

Annonse