DNT får miljøvernpris

DNT mottok denne uken en miljøpris for sitt arbeid. Her Øystesevassdraget i Kvam. Den planlagte kraftutbyggingen ble stoppet av engasjementet til Bergen og Hordaland Turlag og DNT i 2017.
DNT mottok denne uken en miljøpris for sitt arbeid. Her Øystesevassdraget i Kvam. Den planlagte kraftutbyggingen ble stoppet av engasjementet til Bergen og Hordaland Turlag og DNT i 2017. Foto: Helge Sunde

DNTs engasjement for natur og miljø blir lagt merke til: Denne uken mottok DNT Miljøvernprisen 2017.

Det er Stiftelsen UNI som deler ut prisen.

- Den Norske Turistforening ble stiftet i 1868. Foreningen har fra etableringen sikret et naturvennlig friluftsliv i Norge. Foreningens historiske tradisjon gjør at denne virksomheten neppe trenger ytterligere presentasjon. Siden forrige århundre har imidlertid foreningen utvidet sin målsetting i en bredere samfunnsmessig kontekst. I dag ser man virksomheten som del av et større samfunnsansvar, herunder fokus på hvordan miljøutfordringer påvirker friluftslivet, sier og Paul Manger, styreleder i stiftelsen.

Prisen, som er på 1 million kroner, betyr mye for DNT. 

- Vi er svært glade for å motta denne prisen, og ser på det som en stor anerkjennelse for det gode arbeidet som gjøres både nasjonalt og i alle våre medlemsforeninger. Arbeidet med å bevare norsk natur har alltid vært og vil alltid være sentralt for DNT for å sikre gode naturopplevelser for befolkning, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, som mottok prisen på vegne av foreningen. 

Sikrer hensyn til friluftsliv 

Styret i Stiftelsen UNI har særlig merket seg DNT som en viktig premissgiver som påvirker samfunnsutviklingen i en miljøvennlig retning. 

-  DNT sikrer bedre rammevilkår for friluftslivet i den nasjonale politikken. DNT sikrer at hensynet til friluftslivet blir ivaretatt i allerede utbygde og i intakte vassdrag. DNTs stemme i norsk arealforvaltning bidrar til en samfunnsutvikling som sikrer vilkår for det enkle og naturvennlige friluftslivet, uttaler Manger i sin begrunnelse.

I 2017 vant Bergen og Hordaland Turlag og DNT fram med sinkampsak om å stoppe utbyggingen av Øystesevassdraget - til tross for at NVE ønsket full utbygging. 

Takker DNT på vegne av den norske befolkningen

Også DNTs arbeid med å bevare naturmangfoldet, ble påpekt i prisutdelingen. 

- Det norske landskapet er i endring. DNT synliggjør, for politiske beslutningstakere og befolkningen, måten dette påvirker naturen på. Viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner hvert år til fordel for annen arealbruk, og DNT synliggjør at kvalitetene som friluftslivet baserer seg på er i ferd med å forsvinne eller bli redusert.

- Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett. Energipolitikken er imidlertid ikke godt nok samordnet med miljøpolitikken. Omfattende planer for bergverksdrift gir uheldige konsekvenser for sårbar natur, sier Manger, som takket DNT på vegne av den norske befolkningen:

- DNT viser i praktisk arbeid i egen virksomhet at miljøvern er en viktig innsatsfaktor. Stiftelsen UNI verdsetter den samfunnsinnsatsen DNT gjør for et utvidet naturvernbegrep på vegne av den norske befolkningen.

Les mer om DNTs engasjement for miljø og klima her: 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Nils Øveraas mottar Miljøvernprisen 2017 av styreleder Paul J. Manger i Stiftelsen UNI.
Nils Øveraas mottar Miljøvernprisen 2017 av styreleder Paul J. Manger i Stiftelsen UNI. Foto: Ingrid Skou

Annonse

Skrevet av Margrethe Assev 7. desember 2017