Bli med på DNT-konferansen!

Hvordan kan vi som er glade i å være ute i naturen bidra til å ta vare på naturen og klimaet?

På DNT-konferansen «Grønnere utsikter» 4. desember kan du lære mer om hvordan de store miljøutfordringene påvirker friluftslivet, hva som må til for å løse dem, og være med i diskusjonen om hvordan friluftslivet kan bidra til en grønnere fremtid.

– Målet med konferansen er å vise hvilken rolle friluftslivet kan spille for å skape en grønn fremtid. Vi påvirkes av både klimaendringer og tap av natur, og vi ønsker å være en del av løsningen på disse utfordringene, sier DNTs styreleder Berit Kjøll, som er tilstede og åpner hele konferansen.

Tony Juniper og Kristin Halvorsen

Britiske Tony Juniper har jobbet med bærekraft i snart 30 år, blant annet som direktør for den verdensomspennede miljøorganisasjonen Friends of the Earth. Nå er han klimarådgiver for flere internasjonale selskaper. Han kommer til konferansen for å gi et overblikk over de store miljøutfordringene verden står overfor i dag.

Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Senter for Klimaforskning og tidligere finansminister, skal gi et bilde av hva som kan bli konsekvensene av klimaendringene, blant annet for friluftslivet.

– Klimaendringene har konsekvenser for hele samfunnet, også den norske naturen og muligheten for å drive friluftsliv. Skal generasjonene som kommer etter oss få samme muligheter til å oppleve naturen, må vi handle nå, sier Cicero-direktøren.

Spørsmålet er hvordan vi skal stanse klimaendringene og tap av natur. Fra politisk hold får vi innspill fra Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, Nikolai Astrup fra Høyre og Ola Elvestuen fra Venstre. I tillegg møter vi Nina Jensen fra WWF og Helene Ødven fra DNT.

Friluftslivets egne fotavtrykk

Konferansen retter også et kritisk blikk på friluftslivet selv. Hva kan vi gjøre for å drive mer miljøvennlig?

– Friluftsliv og naturopplevelser skaper miljøengasjement. Vi som er glade i å bruke naturen må redusere vårt eget fotavtrykk og være med på å skape grønnere utsikter for generasjonene som kommer etter oss, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Forskningsleder ved Vestlandsforskning, Carlo Aall, skal fortelle om hvilke fotavtrykk friluftslivet setter i dag. Deretter blir det en rekke innlegg om hvordan friluftslivet kan bli mer sporløst. Her bidrar blant annet forbruksforsker Ingun Grimstad Klepp, administrerende direktør i Bergans, Leif Holst-Liæker, leder for DNT ung, Johanne Grue Reiten, leder for Nordic Ocean Watch, Simen Knudsen, seniorarkitekt i Snøhetta, Anne Cecilie Haug og Maria Ros Jernberg fra Svenska Turistföreningen.

Middag, musikk og mingling

Under konferansen får du også oppleve musikk, film og fotografier, blant annet fra jazzpianist Maren Selvaag, fotograf Anki Grøthe og naturfotograf Kjartan Trana. Konferansier for dagen er Ingerid Stenvold fra NRK.

De som ønsker det kan også delta på konferansemiddag etterpå, med toastmaster Stian Sandø, som til daglig er programleder i Newton, NRK.

Tony Juniper

Kristin Halvorsen

Ingerid Stenvold

Jonas Gahr Støre

Annonse

Skrevet av Elizabeth Schei 16. november 2017