Kunnskapsbygging i fjellheimen

Foto: Marius Dalseg, Marius Dalseg Sætre

Høsten er tiden for læring i DNT. Nå samles våre turledere og instruktører til faglig påfyll om sikkerhet og førstehjelp. 

Ikke før DNTs storstue Gjendesheim har stengt dørene for sesongen, setter ressurspersoner i DNT-systemet kursen mot Jotunheimen for å fylle hytta ved foten av Besseggen. Under UT-danningskonferansen 13.-15.oktober skal erfaringer utveksles og kunnskap bygges. 

-Konferansen er en viktig faglig samling i DNT. Hit kommer turledere, instruktører og andre nøkkelpersoner for å delta i kurs- og arbeidssesjoner, for å få med seg foredrag og diskusjoner, og ikke minst - for å dele erfaringer med hverandre, sier Bodil Bay Schultz, som er rådgiver for friluftsliv i DNT. 

Ledende på friluftsliv og sikkerhet

DNT er Norges største arrangør av kurs innen klatring, bre, fjellsport og andre aktiviteter som krever spesiell friluftslivskompetanse. I løpet av ett år står DNT bak 13000 arrangementer, hvorav 4200 av de er fellesturer og kurs, og organisasjonen aktiviserer over 1 million mennesker. Foreningen har egne turlederkurs og egen instruktørutdanning. 

- Det er en kontinuerlig og viktig oppgave for DNT å kvalitetssikre eget arbeid og jobbe for å være ledende på kunnskapsformidling innen friluftsliv og sikkerhet. Vår egen konferanse for turledelse, førstehjelp og sikkerhet er et viktig ledd i dette arbeidet, sier Bay Schultz. 

16 - timers fjellmedisinsk førstehjelpskurs

UT-danningskonferansen er et årlig arrangement, og mange deltakere kommer år etter år. Selv om hovedtemaer går igjen, er det stadig faglig utvikling og nye aktuelle tema å jobbe med. I år dekkes førstehjelpsfaget med et helt nytt 16-timers fjellmedisinsk førstehjelpskurs, laget av spesialisert helsepersonell, i samarbeid med Norsk Fjellmedisinsk Selskap. Kurset utvikles spesielt med tanke på DNTs turledere og instruktører, og skal gjøre deltakerne enda bedre rustet til å håndtere en eventuell nødssituasjon hvor hjelpen er langt unna.

-Et viktig element i et førstehjelpskurs som dette er en helhetlig tankegang rundt sikkerhetsaspektene på tur. Hvordan forebygger vi ulykker og utrygge situasjoner, hvordan kommuniserer og handler vi underveis, og hvordan prioriterer vi når det oppstår en krise. Når det er langt til hjelp og ressursene er svært begrenset er det riktige beslutninger og gjerne litt kreativ tankegang som redder liv, sier Bodil Bay Schultz.

Kunnskap er fersvare

Deltakerne på konferansen er i alderen 18 til 74 år, menn og kvinner, og spennet i erfaringsgrunnlag er stort.

–Jeg har ennå aldri hørt noen si at de utlært innen førstehjelp, sier Bay Schultz. Det vil alltid være nye måter å se og løse en situasjon på, og jo mer vi kan, jo mer ydmyke blir vi for hvor mye det ennå er å lære. Dessuten er kunnskap som kjent ferskvare, og det vil alltid være behov for faglig oppfriskning.

Her er det fullstendige programmet for UT-danningskonferansen. 


Skredkonferanse i Åndalsnes

Annethvert år arrangerer Norges Geotekniske Institutt (NGI), DNT, Røde Kors Hjelpekorps og Fri Flyt "Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv". Formålet er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng. I år er datoen satt til 2. til 5. november. 

-Dette er en viktig internasjonal fagsamling innen skredarbeid som samler fagfolk og friluftsentusiaster fra hele landet. Vi ønsker å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer, sier fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne Mari Planke. 

For mer informasjon, klikk her. 


Foto: Trond J. Hansen, .

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 11. oktober 2017