Vil få frem alvoret

Snøskutere kan bli et vanlig syn på vinterfjellet
Snøskutere kan bli et vanlig syn på vinterfjellet Foto: Julie Maske

Torsdag 7. mai kan Stortinget åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter, selv om et stort flertall av befolkningen er imot.

DNT har stått i front i kampen mot mer snøskuterkjøring i norsk natur. Tirsdag 21. april har foreningen rykket inn helsides annonser i Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Budskapet er at Stortinget må stanse regjeringens forslag om å tillate løyper for fornøyelseskjøring med snøskutere.

Vil advare politikerne

- Målet med annonsene er å få frem alvoret i det Stortinget er i ferd med å vedta. Dette vil være et historisk skifte i bruken av norsk natur, og noe som er vanskelig å reversere i ettertid. Derfor håper vi stortingspolitikerne nå tenker seg om en ekstra gang, sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.

Det ser nå ut til at Senterpartiet vil støtte regjeringens forslag. Resultatet kan være at skiløpere i vinterfjellet snart vil forstyrres av lyden og eksosen fra langt flere snøskutere enn før. Kjøll presiserer at DNT ikke er motstandere av all snøskuterkjøring.

- DNT mener snøskuteren er et viktig redskap til nytte- og næringsformål, som er tillatt i dag. Men når det kommer til forslaget om å etablere løyper for ren fornøyelseskjøring – kjøring for kjøringens egen skyld - mener DNT at hensynet til natur og friluftsliv må veie tyngst, forklarer Kjøll.

Stort flertall imot

- Det er et stort flertall imot flere snøskutere i norsk natur. Stortinget, som skal ta beslutningen på vegne av den norske befolkningen, må sette ned foten i denne saken, sier Kjøll.

Hun viser til at det er gjort mange ulike meningsmålinger om folks holdninger til økt motorferdsel i naturen de siste årene. Motstanderne er i klart flertall i alle de ulike undersøkelsene gjort for Miljødirektoratet, Nationen og Norsk Friluftsliv de siste tre årene. Avhengig av hvordan spørsmålet stilles varierer nei-prosenten mellom 57 og 75 prosent. Det eneste unntaket er meningsmålingen bestilt av Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd som viste at 43 prosent var for og 32 prosent mot.  

Stillhet viktig for friluftsliv

Interessen for friluftsliv er økende i den norske befolkningen, og undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv.

- DNT mener det er et nasjonalt ansvar å ta vare på muligheten til å oppleve naturen uten forstyrrende motorstøy. Norge har klart å ta vare på denne felles verdien fram til nå. For å klare det også i fremtiden mener vi det fortsatt må være et nasjonalt forbud mot fornøyelseskjøring, sier Kjøll.

Les mer om snøskutersaken her!

Annonse