Vernede vassdrag i rør? Glem det!

Per Hanasand er styreleder i DNT.
Per Hanasand er styreleder i DNT. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Det er helt avgjørende at vassdragsvernet nå ikke blir omgjort eller uthult, skriver DNTs styreleder.

Skrevet av Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT) 

Debatten om å åpne for utbygging i vernede vassdrag dukker opp med jevne mellomrom. Nå mener igjen flere partier at vernede elver skal i rør. Begrunnelsen er at vi trenger mer strøm, men behovet for flomsikring trekkes også fram. Det siste må i beste fall være et vikarierende argument.  

Over hele landet kappes det om å finne nye måter å bruke den fornybare kraften vår. NVE-direktør Kjetil Lund har vært krystallklar på at vi ikke kan love bort strøm til alle gode og mindre gode elektrifiseringstiltak uten at det får store konsekvenser for både samfunnet og naturen. Vi er nødt til å prioritere. Når strømkrisen nå er et faktum blir denne prioriteringsjobben glatt oversett. Da vil mange på Stortinget heller bygge ned vernede vassdrag for å produsere mer.     

I dag er to tredjedeler av norske vassdrag allerede berørt av kraftutbygging, og sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør. Vi har 1689 operative vannkraftverk, 100 prosjekter under bygging, og 389 prosjekter som er godkjente. Denne utbyggingen har ført til store endringer i livsmiljøene til mange naturtyper og arter, både i vassdragene og naturen rundt. 

FNs Klimapanel og Naturpanelet har understreket at vi trenger intakte og robuste økosystemer for å håndtere klimaendringene. Vassdragsvernet bidrar til et rikt naturmangfold og viktige økosystemtjenester. Det har også Stortinget understreket. Våre vernede vassdrag har større verdi som urørt natur enn som kilowattimer.

 Det er helt avgjørende at vassdragsvernet nå ikke blir omgjort eller uthult. Både for vassdragene sin del, men også for at befolkning og organisasjoner skal kunne ha tillit til forutgående prosesser og vedtak. Vi må kunne ha tillit til at den naturen som er vernet forblir vernet og ivaretatt for framtidige generasjoner.

Den påtroppende energikommisjonen skal snart i gang med sitt arbeid. Denne kommisjonen kan ikke lete etter ny, vernet natur å bygge ned. Langt viktigere er at den ser nøye på om de høye framskrivingene av strømbehovet kan senkes gjennom sparing og effektivisering, og deretter finner andre steder å hente fornybar energi enn i viktig og urørt natur.   

Vi i DNT ønsker å være en konstruktiv deltaker den viktige elektrifiseringsdebatten. Men nedbygging av verna vassdrag er det bare å glemme.

Debattinnlegget ble publisert i Bergens Tidendes nettavis 7. januar 2021. 

Annonse