Frivillighetens nyttårsønsker

Dag Terje Klarp Solvang og Per Hanasand.
Dag Terje Klarp Solvang og Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg Sætre

Det viktigste nyttårsforsettet for 2022 er å engasjere seg i frivilligheten. Uten den stopper Norge, skriver DNTs styreleder og generalsekretær. 

Skrevet av Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening og Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening

2022 er frivillighetens år. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger, kommuner og samarbeidspartnere over hele landet skal markere Norges viktigste lagarbeid. Først og fremst er det en feiring av den enorme frivillige innsatsen som legges ned i Norge hvert eneste år. Frivilligheten er en så selvfølgelig del av hverdagslivet vårt at vi ikke alltid legger merke til den. I 2022 vil forhåpentligvis mye mer av innsatsen løftes fram i lyset og få den hederen den fortjener. Forhåpentligvis blir 2022 også et år hvor enda flere får lyst til å bidra – enten som frivillig, eller som medlem i en frivillig organisasjon.

Frivillighetens fantastiske økosystem

DNT er Norges største frivillige friluftsorganisasjon. Arbeidet som gjøres av frivillige hos oss – over 800 000 timer hvert eneste år – er et godt eksempel på frivillighetens bidrag til samfunnet.

DNT har 550 hytter som er åpne og tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. I tillegg skilter, merker og vedlikeholder vi 22 000 kilometer sti over hele landet – langt til fjells, og nær der folk bor. Dette er en unik infrastruktur som ikke finnes i noe annet land. Våre foreninger arrangerer også haugevis av friluftsaktiviteter hvert år. Arrangementer for barn og familier i nærskogen, ungdomsaktivitet, turgrupper for eldre, innvandrere, eller grupper med spesielle behov.

Uten våre frivillige ville det meste av DNTs tilbud ikke eksistert. For noen maler de 1 million T-ene som viser vei gjennom naturen. Andre konstruerer, bygger og installerer broene som gir trygg ferdsel i fjellet. Noen kapper, kløyver og pakker vedsekkene, mens andre sørger for at matlagrene på hyttene er fylt opp. Vi har frivillige som bytter kledning, tømmer utedoen og passer på at gamle hytter er klare for nye generasjoner. Noen tar med seg grupper på tur – en uke i fjellet, eller en søndag i fjæra. Vi har også ildsjeler som bidrar med sin lange administrative erfaring, og sørger for sikker drift av en forening med over 150 år lang historie.

Summen av alle de små og store bidragene som er frivilligheten i DNT utgjør et fantastisk økosystem med store positive ringvirkninger for enkeltmennesker og for samfunnet. Og det å være frivillig kan være så mangt – langt mer enn det man kanskje forbinder med frivillig dugnadsinnsats. Det samme gjelder for alle andre frivillige organisasjoner.

Bli frivillig, eller meld deg inn!

I frivillighetens år håper vi enda flere blir med i frivillighetsfellesskapet. Du er hjertelig velkommen til oss i DNT, men du må ikke velge oss. Engasjer deg i idrettslaget, i musikken, i humanitære organisasjoner, eller i det lokale grendelaget. Bidra med det du har lyst og tid til.

Vi ønsker deg fordi vi trenger deg. Men du trenger ikke gjøre det for oss. Gjør det for deg selv. Når vi spør våre frivillige om hvorfor de gir av sin tid er det nemlig det de sier. De bidrar ikke først og fremst for å hjelpe oss i DNT. De er frivillige fordi de liker oppgavene, fordi de kommer seg ut på tur, eller fordi de får oppleve fjellet, gjenoppdage nærskogen, eller lage et nytt turtilbud de selv har ønsket seg. Og ikke minst bidrar de fordi det sosiale fellesskapet som oppstår mellom de frivillige gir glede og energi.

Har du ikke tid til å være frivillig kan du likevel bidra. Fortsett å støtt opp under de frivillige organisasjonene du er medlem i, eller meld deg inn i en ny!

Et nyttårsønske til politikerne

Den norske frivilligheten står sterkt, og vi har lange tradisjoner for en politikk som søker å få det beste ut av frivilligheten. På vei inn i frivillighetens år har vi derfor også tre tydelige oppfordringer til myndighetene. De vil sette frivillige organisasjoner som DNT i enda bedre stand til å bidra, ikke bare neste år, men de neste tiårene:

  • Få på plass en full, regelstyrt momskompensasjon for innkjøp av varer og tjenester og investeringer i bygg og anlegg
  • Gi oss mer forutsigbarhet i tilskuddsordningene, og gjør det enklere for oss å også bruke midler til å organisere og forvalte frivilligheten
  • Vær bevisst på summen av de formelle kravene som stilles til frivilligheten. For stramme rammer kan ødelegge for initiativet og engasjementet som er frivillighetens motor.

Annonse

Skrevet av Andreas Blaauw-Hval 31. desember 2021