Uke 49: Føremelding for Skarvheimen

Foto: Per Roger Lauritzen

02.12: 

Vinteren har kommet til Skarvheimen. Alle DNT-hyttene tilhørende DNT Oslo og Omegn er stengt i perioden 15. oktober – 15. februar. Vi har begrenset med førstehåndsinformasjon i denne perioden.

Alle sommerbruer er tatt ned. Elver, bekker og innsjøer er normalt ikke trygge å krysse før i januar. Generelt er det vanskelig og farlig å ta seg fram og vi oppfordrer til å reise til lavereliggende områder, med mindre du er svært godt fjellvant. Ta med DNT-nøkkelen i nødstilfelle.

Det er høy skredfare i fjellet i nesten hele Norge i uke 49. Se Varsom.no for mer informasjon.