Uke 31: Føremelding for Hardangervidda

29.07.

Det er fine forhold øst på Hardangervidda. Det ligger et par små partier med snø på strekningen fra Finse til Krækkja, men i all hovedsak er det bart og fint å gå. Det har smeltet en del den siste tiden, så det er en del vannføring i bekker og elver, men det er ikke noen problem å ta seg fram. 

Det er fint å gå fra Tinnhølen og inn til Sandhaug nå.

Partiene fra Sandhaug til Hadlaskard og Sandhaug til Besso er også fine å gå no. Det er noen snøfenner i retning Litlos fra Sandhaug, men det går helt fint å gå vestover.

På Vestvidda ved Litlos er isen fra vannene vekke og fiskesesongen har startet for fullt.  Det er bra forhold på Vestvidda nå og forholdene ligner slik det pleier å være på slutten av sesongen og det er mye mindre snø i terrenget. 

Det kan være vanskelig å gå ruta fra Finse til Rembesdalen nå. Det er flere ødelagte bruer på strekningen. Bruene ved Skykkjedalen, Nutavatnet og Ustekveikja er ødelagt og blir forhåpentligvis reparert i løpet av juli. 

For de som skal sykle Rallarvegen er det fortsatt mye snø på Rallarvegen videre fra Finse til Hallingskeid. Man må enten belage seg på å trille sykkelen flere km, eller ta toget en etappe.

Bruer: 

  • Hengebrua over Ustekveikja, på ruta mellom Finse og Rembesdalsseter er ødelagt. Demontering og reparasjon er planlagt utført i begynnelsen av uke 32. Forhør dere med hytta om status.  
  • Hengebru ved Nutavatnet og en liten trebru like ved Nutavatnet, på ruta mellom Finse og Rembesdalen er ødelagt av snø. Kan oftest omgås på snøbruer til sent i juli, men en god del velger å snu og gå tilbake til Finse fordi elva er stri. Blir reparert i slutten av uke 31. 
    ​​​​​​​
  • Hellevassbu - Haukeliseter: Det ligger en solid snøbru ved Sandflofossen som trolig blir liggende lenge. 

  • Med bakgrunn i snøforholdene i vinter er brua ved Skytjedalsvatnet på ruta mot Rembesdalseter blitt ødelagt. Ny bru kommer i slutten av uke 31.