Uke 32: Føremelding for Hardangervidda

Riktig rute Rembesdalsseter-Kjeldebu/Liseth (merket med gult)
Riktig rute Rembesdalsseter-Kjeldebu/Liseth (merket med gult) Foto: DNT Oslo

12.08.22:

Nydelige forhold på Hardangervidda.

Ruta Finse - Rembesdalseter: En av bruene ved Nutavatnet har knekt og er utrygg å krysse. Elva kan passeres med et langt hopp ved lav vannføring. 

Ruta Rembesdalsseter-Kjeldebu/Liseth er skiltet og merket i terrenget på østsiden av Rembesdalsvatnet. Riktig beskrevet på UT.no, men beklageligvis ikke oppdatert på UT-kartet. Ruta på vestsiden av vatnet (over demningen) kan benyttes, men merkingen er fjernet.

Rallarvegen: Bart og fine forhold Haugastøl-Finse. Se føremelding Rallarvegen.

Fra Litlos og østover er det bart og fine forhold. Vest- og sørfor Litlos er det stort sett gode forhold, men en del vann i elvene.

Det er fortsatt en del snø mellom Tyssevassbu og Litlos, men snøen er fast og fin å gå på tidlig på dagen. Snøsmeltingen pågår fortsatt og man må være forberedt på å vade ett par steder.


Skrevet av Liva Fjeld 12. august 2022