Fastere snø over tregrensa og gode forhold for fjellski

KKG Friluftsliv på tur like vest for Øyuvsbu. 12.3.
KKG Friluftsliv på tur like vest for Øyuvsbu. 12.3. Foto: Trond Besse Fjeld

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert februar 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2018


Status kvisting 2018:
Ljosland - Lakkenstova / oppkjørt løype. Sjekk ljoslandinfo.no for løypeoppdateringer.
Ljosland (nord i Langevatn) - Gaukhei / ferdig 
Pytten/Storevatn - Josephsbu / ferdig
Gaukhei - Josephsbu / ferdig
Josephsbu - Kvinen / ferdig
Kvinen - Donsen / oppkjørt løype. Sjekk skisporet.no for løypeoppdateringer. 
Øyuvsbu - Gaukhei / ferdig
Gaukhei - Bortelid / ferdig 
Gaukhei - Tjønndalen /ferdig
Berg - Stavskar /ferdig
Stavskar - Bossbu - Svartenut / ferdig
Svartenut - Håheller/Øyuvsbu / ferdig
Hovden - Langsvatn / (oppkjørt løype) ikke kjørt opp 
Langsvatn - Sloaros - Holmevass / ferdig

Snø

Mye snø i hele regionen. Mer enn normalt i sørøst, men mer normalt til litt under normalt i Setesdal Vesthei nord.

Generelt godt skiføre i hele regionen, mer over 500 m.o.h. 

Nysnø 11.-12.3. Varierende fra 5 cm - 25 cm. Vind i høyfjellet har gitt bærende fokksnø mange steder, men i lesider mykere fokksnø.


Oppdatert 15.3. kl. 1400.

Høgås, Evje 130 - 140 cm snø. 80-90 km oppkjørte løyper. Nysnø.

Bortelid, ca 140 - 150 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, 140 - 160 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Sirdal, 100 - 130 cm, ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Noe hardt og isete en del steder.

Knaben, 140 - 160 cm.  Ujevnt fordelt. Nysnø. Oppkjørte løyper. En del vind og snøføyke 15.3.

Brokke 80 - 90 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet.  Vind i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, 160 - 180 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 90 - 100 cm. Nysnø fra 12.3.. Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet. Vind i høyfjellet 15.3.


Skredinfo 15.3. - 16.3.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til fokksnøflak over nedføyket myk snø. Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Der dette skredproblemet finnes vil det kreve lite tillegsbelastning for å løse ut skred. Skiftende vind fører til at en kan finne dette skredproblemet i flere himmelretninger. Hovedsaklig finner en likevel dette skredproblemet fra sørøst til nordøst pga østlige vinder siste dager. Torsdag 15.3. meldes det om østlig kuling flere steder og det er noe løs snø tilgjengelig for vindtransport. Det har blitt observert svake lag av kantkorn flere steder. Dette svake laget er de fleste steder under et tykt og hardt lag og er vanskelig å påvirke MEN det svake laget kan trigges der snødekket er tynt. Det sist nevnte skredproblemet finnes over 900 m.o.h.

Skredfaren vurderes til 3/5 som er betydelig skredfare. Kalde temperaturer gir lite endring, men det forventes at skredfaren går mot 2/5 neste par døgn da fokksnøen vil stabiliseres noe. 

Is 15.3.

Små og mellomstore vann over 4-500 m.o.h regnes nå som farbare. Langs kysten er det store forskjeller pga mye vind som har forsinket islegging der vinden har tatt. Det er også flere vann med tynn is under snø som gir utfordringer med å se hvor isen er dårlig. Vi har fått inn flere meldinger fra Rennevann, Botnsvann, Øyuvsvatn og Bjørnevann de siste ukene. Det er trygg is på disse fire nevnte vannene. Det er likevel slik at innløp og utløp på disse vannene må en være varsom. Det er også rennene vann i mange bekker også i høyfjellet. Vær derfor varsom ved kryssing av større bekker/elver. Det er lite til ingen overvannsproblematikk da det har vært kaldt og mye vind i fjellet. Der vinden har tatt kan det være bærende fokksnø. Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.