Uke 19 - Setesdalsheiene 

Storenup, Haukelifjell, 30.4.22
Storenup, Haukelifjell, 30.4.22 Foto: Ørjan Østervold
Haukelifjell, 1.5.22
Haukelifjell, 1.5.22
"1000-meteren", Hengjefjell, Valle. 24.4.22
"1000-meteren", Hengjefjell, Valle. 24.4.22 Foto: Per Thomas Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  12. mai 2022

Snø

Mye snøsmelting de siste to uker spesielt under 1000 m.o.h og der det ikke har vært særlig nattefrost. For det meste smelteomvandlet våt snø, men noe nysnø over 1000-1100 m.o.h 12.5. Mer barmark enn snø sør for Brokke- Suleskard og under 900 m.o.h. Fortsatt mulig å gå på ski lenger nord og over 1000 m.o.h.


Høgås, Evje; Bart og stort sett isfritt på alle vann.

Bortelid; Bart, noen snøflekker og tiltagende snø over 800 m.o.h

Ljosland; Bart, men tiltagende snøflekker over 800 m.o.h og i nord og nordøsthellinger. Mer barmark enn snø.

Sirdal; Vekslende bart og snødekke. Fortsatt mulig å ta seg frem på ski i høyden over 8-900 m.o.h.

Knaben; Bart, men noe mer snø i høyden over 800 m.o.h, kanskje 50 % snødekke i høyden.

Brokke;  Bart opp til 850-900 m.o.h, mer snø i høyden og fortsatt mulig å gå på ski over 1000 m.o.h.

Bjørnevatn; Bart opp til ca 900 m.o.h, tiltagende snø over denne høyden spesielt i nord- og nordøsthellinger.

Hovden;  Mye bart opp til 800 m.o.h, men ligger ganske mye snø igjen i nord- og nordøsthellinger helt ned i 750 meters høyde. Mulig å gå på ski i høyden over 950 - 1000 m.o.h men for det meste bart i hellinger mot vest og sørvest.

Skredinfo 12. - 13.5.2022

For det meste smelteomvandlet snø i hele snøpakken i terreng under 1000 m.o.h. Enkelte steder må en vare oppmerksom på faren for skavlbrudd. Videre kan glideskred forekomme der snø løsner til bakken. Spesielt der underlaget er glatt (eks sva), se etter glidesprekker i snødekket og hold avstand der dette observeres.
I høyden over 12-1300 m.o.h kommer vinteren tilbake og det kan bygge seg opp fokksnøflak. Skredstørrelse 1-2 kan løses ut ved liten tillleggsbelatning på svakt lag av nedføyket nysnø. I fjellet under mildværsgrense vil det også være mulig å løse ut mindre våte løssnøskred. Skredstørrelsen forventes ikke å være store, men kan føre til at skiløper havner i terrengfelle.

Faregrad vil ligge på 1 (liten) lengst sør og øst og under mildværsgrense. Videre vil faregraden gå fra 1 - 2 i de østligste regioner der fokksnøflakene fort stabiliserer seg og nysnømengden er moderet.

Faregrad vil holde seg på 2 (moderat) i de mer vestlige og nordvestlige deler av vår region. Årsaken er mer tilfang av nysnø i høyden over 12-1300 m.o.h og mer snø i bratt terreng også mot vest/sørvest som kan gi våte løssnøskred.

Isvarsel 12.5.

For det meste isfritt opp til 500 m.o.h. Svært svekket is videre opp til ca 800 m.o.h. Mye farbar is fortsatt i høyden 8-900 m.o.h, men store variasjoner. Vann som har hatt mye snø på seg har forsinket issmeltingen, mens vann som har over tid nå vært snøfrie har gitt raskere smelting og svekking av is. Her kan en observere på isfargen. Er isen blitt veldig grå og går mot sort er det mye vann i hulrom i isen og dårlig/ufarbar is. Isen kan ha midlertidig bedre bæring etter en frostnatt, men kan fort miste bæreevnen ved solinnstråling utpå dagen.
Det er kun vann i høyden over 1100 m.o.h som vurderes som farbare. Dert kan likevel danne seg dype overvannsdammer ved pågående mildvær og nedbør.Holfjell sett fra Reidalsristi, Bjørnevasshytta, 23.4.22
Holfjell sett fra Reidalsristi, Bjørnevasshytta, 23.4.22 Foto: Per Thomas Skaanes
Strandenuten, sett fra Reidalsristi, 23.4.22
Strandenuten, sett fra Reidalsristi, 23.4.22 Foto: Per Thomas Skaanes
Store Bjørnevann og Bjørnevasshytta sett fra Strandenuten, 23.4.22
Store Bjørnevann og Bjørnevasshytta sett fra Strandenuten, 23.4.22 Foto: Per Thomas Skaanes