SETESDALSHEIENE UKE 17 - 18, relativt kaldt og tilførsel av nysnø

Bra skiføre inn mot Tjørnbrotbu. 26.4.
Bra skiføre inn mot Tjørnbrotbu. 26.4.

Skiføre mange steder, men litt vanskelig under 750 m.o.h. Varierende snødybder alt etter hvor vinden har tatt og hvor det lokalt har kommet mer/mindre snø og hvor mye mildværet har tært på snøen.

Kvistekartet og kvistedatoene for 2017

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert 27.4.2017

Skiforhold:

Tilførsel av nysnø flere steder og en kald værtype har gitt bra skiforhold mange steder. Bra skiforhold i høyfjellet, men barmark en del steder der vind og sol har fått tak.

VIKTIG INFO! DNT Sør har tatt inn kvisten som merker løypene. Ferdsel i fjellet nå krever da i større grad ferdigheter med kart og kompass.

Ferdselsforbud:

15.4. - 20.5 Trekkområde for villrein, område rundt Øyuvsbu og Svarteløkfjellet (krysset Everdalen, Svartenut og Øyuvsbu).

25.4. - 31.5 Kalvingsområde for villrein, område rundt Bossbu og Stavskarhytta og Hovden/Sloaros.

Snødybder:

Hovden 10-50 cm, Oppkjørte løyper det meste med maskin, noe barmark og smeltehull enkelte steder. Siste nysnø 27.4.

Bjørnevasshytta 50-80 cm, mindre snø i høyden og på vindeksponerte steder.

Brokke ca 0-30 cm. usikkert om det blir løypekjøring, men fortsatt mulig å gå på ski.

Bortelid 0- 20 cm, Løypene har mange bare partier, men det meldes om bra skiforhold inne på høyfjellet over 800 m.o.h.

Ljosland  20 - 25 cm, Mulig å gå på ski og bedre innover i høyfjellet over 800 m.o.h.

Sirdal 20 - 50 cm. Nysnø og bra skiforhold i høyfjellet.

Knaben 0 - 20  cm, Mer snø og mulig å gå på ski i høyfjellet over 800 m.o.h.

Høgås, Evje 0cm. Barmark, ikke skiføre.


Skredfare 21.4. - 22.4.:

Generelt mindre snø enn normalt og avblåst der vinden tar i høyfjellet i regionen.  Skavler vil være utsatt for å brekke ved kraftig soloppvarming, men mange skavler brakk i forrige runde med mildvær. Noe tilførsel av nysnø kombinert med vind (24.4.-25.4 og 27.4) varierende mengde.

Skredproblemet er nå fokksnøflak dannet av innblåst snø fra vest. Vær varsom i renner, søkk og leheng i nordøst, øst, sørøst, sør og sørvest. Dette er kun gjeldende over 800-1000 m.o.h der det danner seg flak av nysnø. Det er da nedføyket svakt lag av nysnø eller nysnøflak med dårlig binding til underliggende glatt skare som er skredproblemet.

Skredfaren settes til 2/5 der en er over mildværsgrensen og finner ferske flak av fokksnø. Ellers er skredfaren nede på 1/5 og denne skredfaren forventes å være gjeldene i hele regionen.

Prognosene fremover er relativt kaldt vær, men overgang til snøvær fredag 28.4. Det kan da komme 10-20 mm kombinert med vind fra øst. Nysnøflakene vil etterhvert stabiliseres pga gunstige temperaturer 0 til -5 grader. Slår denne prognosen til vil skredfaren holde seg på 2/5 og der det kommer mye nysnø kanskje vippe i retning av 3/5 før nysnøflakene får stabilisert seg.


Isforhold (oppdatert 27.4.):

Generelt bra isforhold i høyfjellet over 900 m.o.h. De fleste vann over 800 m.o.h er farbare, noe mer usikkert vest i regionen. Vannene i denne høyden har begynnende isløsning. Enkelte vann i høyfjellet har sprekker langs land pga lite nedbør etter at isen la seg tidlig i år. Disse sprekkene kan enkelte steder være dype, men sprekken ender på tørt land og representerer ikke en stor fare. Vis varsomhet ved inn og utløp på de fleste vann da det er tynn til ingen is disse stedene. Mild vinter har også ført til at det er mange åpne bekker og elver slik at kryssing av vassdrag må skje på vannene og ikke over bekk/elv. Soloppvarming utover dagen kan gi overvann, da typisk etter kl 11-12. Det kan være vanskelig å ta seg over enkelte vann der overvannet er dypt. Langevatn ved Ljosland er ikke farbart pga dypt overvann. Alternativ trase (Langs Kvernevatn-Rundt Blaugrevatn og over til Upsetjønn. Overvann problemet kan bedres så fort det blir kaldere vær som det meldes om. Økt vannstrøm pga mildvær gjør inn/utløp fort utrygge.

Skrevet av Per Thomas Skaanes 1. mai 2017