Skiføre i hele regionen i Setesdal over 500 moh 

Tangevadsheii like sørvest for Bossbu, 6.1.2018
Tangevadsheii like sørvest for Bossbu, 6.1.2018 Foto: Jarle Føreland

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert januar 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2017

Snø

Generelt mulig å gå på ski flere steder så lenge en er ca 500 m.o.h, mer snø over 800 m.o.h. Mest snø i nordvest og i område rundt Bjørnevasshytta. Kraftig regnvær helt til fjelltopp ons 25. - 26.12. Nysnø over 500 m.o.h 30. - 31.12 og siden nytt påfyll over 200 moh 3. - 4.1. Noen cm nysnø også 11. - 12.1., mest i østlig del av regionen.

Høgås, Evje 35 - 45 cm snø. Bra forhold med flere km oppkjørte løyper i begge stilarter.

Bortelid, ca 45 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, ca 45 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper og skiføre i fjellet, men lite snø flere steder. Nysnø.

Sirdal, 25 - 45 cm, ujevnt fordelt. Muligheter for ski, men noe avblåst og isete flere steder.

Knaben, 25 - 45 cm. Muligheter for ski, snøen ligger ujevnt fordelt. Nysnø. Oppkjørte løyper nede på Sanden.

Brokke 40 - 50 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, ca 100 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 40 - 60 cm. Nysnø. Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet pga vind.


Skredinfo 12.1. - 13.1.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til nedføyket lag med nysnø som danner svakt lag under hardere fokksnø (bunden snø). Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Primært finner en dette skredproblemet  i himmelretninger fra sørvest og hele veien rundt til sørøst. Skiftende vindretninger gir fokksnøproblematikk flere steder. Det likevel stor tillegsbelastning for å utløse skred. Det har også blitt observert dårlig binding mellom gammelt isskarelag og innblåst nysnø, samt svake lag av kantkorn og rimlag, men disse skredproblemene ser ut til å være mindre utbredt. Kaldt vær fører til at det tar lengre tid for snøen å stabilisere seg, men det forventes at skredfaren vil holde seg på 2/5.

Is 12.1.

Det er kun små vann og svært små vann i høyfjellet over 900 m.o.h som en kan garantere er farbare. Ellers er det islegging på de fleste vann helt ned til kysten. Vær svært obs på at det mange steder ligger nysnø over tynn og dårlig is. Dette forsinker også isleggingen.Vann som har blitt eksponert for kraftig vind vil kunne lokalt gi tryggere is da mye av snøen har blitt "spylt" vekk. Ferdsel over islagte vann på denne tiden av året er likevel uforutsigbar, så vær varsom. I fjellet bør en fortsatt være forsiktig på store og dype vann spesielt sørvest i regionen. Dype vann av stor størrelse tar lengst tid å fryse til.