Skiføre i hele regionen i Setesdal

Tangevadsheii like sørvest for Bossbu, 6.1.2018
Tangevadsheii like sørvest for Bossbu, 6.1.2018 Foto: Jarle Føreland

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert januar 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2017

Snø

Generelt godt skiføre i hele regionen, mer over 500 m.o.h. Mest snø i nordvest og i område rundt Bjørnevasshytta.

Nysnø i hele regionen.

Høgås, Evje 70 - 90 cm snø. Bra forhold med flere km oppkjørte løyper i begge stilarter.

Bortelid, ca 70 - 90 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, 70 - 90 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper og skiføre i fjellet. Nysnø.

Sirdal, 50 - 70 cm, ujevnt fordelt.Oppkjørte løyper. 40 cm nysnø 16.1.

Knaben, 75 - 85 cm. Mye nysnø 16.1. Oppkjørte løyper.

Brokke 60 - 70 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, ca 130 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 60 - 80 cm. Nysnø. Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet.


Skredinfo 18.1. - 19.1.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til nedføyket lag med nysnø som danner svakt lag under hardere fokksnø (bunden snø). Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Primært finner en dette skredproblemet  i himmelretninger fra sørvest og hele veien rundt til nordøst. Skiftende vindretninger gir fokksnøproblematikk flere steder. Det skal likevel stor tillegsbelastning for å utløse skred. Det har også blitt observert dårlig binding mellom gammelt isskarelag og innblåst nysnø, samt svake lag av kantkorn og rimlag, men disse skredproblemene ser ut til å være mindre utbredt. Kaldt vær fører til at det tar lengre tid for snøen å stabilisere seg, men det forventes at skredfaren vil holde seg på 2/5.

Is 12.1.

Det er kun små vann og svært små vann i høyfjellet over 900 m.o.h som en kan garantere er farbare. Ellers er det islegging på de fleste vann helt ned til kysten. Vær svært obs på at det mange steder ligger nysnø over tynn og dårlig is. Dette forsinker også isleggingen. 20 - 60 cm nysnø kan gi nysnø over tynn, færsk og dårlig is. Spesoielt under 600 m.o.h må en være varsom mht til denne problematikken. Vann som har blitt eksponert for kraftig vind vil kunne lokalt gi tryggere is da mye av snøen har blitt "spylt" vekk. Ferdsel over islagte vann på denne tiden av året er likevel uforutsigbar, så vær varsom. I fjellet bør en fortsatt være forsiktig på store og dype vann spesielt sørvest i regionen. Dype vann av stor størrelse tar lengst tid å fryse til.