SETESDALSHEIENE UKE 16 - 17, relativt kaldt og fortsatt skiføre

Sør for Rennevatn, mot Stavskar, 9.4.
Sør for Rennevatn, mot Stavskar, 9.4. Foto: Sondre Rua Dokken

Skiføre mange steder, men litt vanskelig under 750 m.o.h. Varierende snødybder alt etter hvor vinden har tatt og hvor det lokalt har kommet mer/mindre snø og hvor mye mildværet har tært på snøen.

Kvistekartet og kvistedatoene for 2017

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert 21.4.2017

Skiforhold:

For det meste grovkornet snø under nysnøgrensen (700 - 900 m.o.h). Noe nysnø  over 7-800 m.o.h med sannsynlig lavere nysnøgrense utover fredag 21.4. Bra skiforhold i høyfjellet, men barmark en del steder der vind og sol har fått tak.

VIKTIG INFO! DNT Sør har tatt inn eller holder på å ta inn kvisten som merker løypene. Ferdsel i fjellet nå krever da i større grad ferdigheter med kart og kompass.

Ferdselsforbud:

15.4. - 20.5 Trekkområde for villrein, område rundt Øyuvsbu og Svarteløkfjellet.

25.4. - 31.5 Kalvingsområde for villrein, område rundt Øyuvsbu og Stavskarhytta og Hovden/Sloaros.

Snødybder:

Hovden 10-50 cm, Oppkjørte løyper det meste med maskin, noe barmark og smeltehull enkelte steder. Fryser på i kulden.

Det er mulig at kvistene taes ned helgen 15.4 - 16.4. pga lite snø og vanskelig fremkommelighet med scooter etter denne datoen.

Bjørnevasshytta 50-80 cm, mindre snø i høyden og på vindeksponerte steder. Løypekjøring.

Brokke ca 10-30 cm. usikkert om det blir løypekjøring.

Bortelid 0- 20 cm, Løyper kjørt for to dager siden enkelte steder, mulig å gå på ski, men bedre over 750 m.o.h.

Ljosland  ca 20 cm, Mulig å gå på ski og bedre innover i høyfjellet over 800 m.o.h.

Sirdal 30 - 50 cm, Løypekjøring, noe avblåst i høyden.

Knaben 0 - 20  cm, Mer snø og ok skiforhold over 750 m.o.h.

Høgås, Evje 0cm. Barmark, ikke skiføre.


Skredfare 21.4. - 22.4.:

Generelt mindre snø enn normalt og avblåst der vinden tar i høyfjellet i regionen.  Skavler vil være utsatt for å brekke ved kraftig soloppvarming, men mange skavler brakk i forrige runde med mildvær. Noe tilførsel av nysnø kombinert med vind (17.4.-18.4 og 21.4) varierende mengde, mest i nordvest.

Skredproblemet er nå fokksnøflak dannet av innblåst snø fra vest. Vær varsom i renner, søkk og leheng i nordøst, øst og sørøst. Dette er kun gjeldende over 800-1000 m.o.h der det danner seg flak av nysnø. Det er da nedføyket svakt lag av nysnø eller nysnøflak med dårlig binding til underliggende glatt skare som er skredproblemet.

Skredfaren settes til 2/5 der en er over mildværsgrensen og finner ferske flak av fokksnø. Ellers er skredfaren nede på 1/5 og denne skredfaren forventes å være gjeldene i hele regionen.

Prognosene fremover er relativt kaldt vær, men gunstig for at snøen binder seg. Nysnøflakene vil etterhvert stabiliseres. Denne prognosen forutsetter ingen tilførsel av nysnø og det kan komme større mengder lengst nordvest som kan vippe skredfaren i retning av 3/5 inntil nysnøflakene har stabilisert seg.


Isforhold (oppdatert 21.4.):

Generelt bra isforhold i høyfjellet over 900 m.o.h. De fleste vann over 750 m.o.h er farbare, noe mer usikkert vest i regionen. Vannene i denne høyden har begynnende isløsning. Enkelte vann i høyfjellet har sprekker langs land pga lite nedbør etter at isen la seg tidlig i år. Disse sprekkene kan enkelte steder være dype, men sprekken ender på tørt land og representerer ikke en stor fare. Vis varsomhet ved inn og utløp på de fleste vann da det er tynn til ingen is disse stedene. Mild vinter har også ført til at det er mange åpne bekker og elver slik at kryssing av vassdrag må skje på vannene og ikke over bekk/elv. Soloppvarming utover dagen kan gi opvervann, da typisk etter kl 11-12. Det kan være vanskelig å ta seg over enkelte vann der overvannet er dypt. Langevatn ved Ljosland er ikke farbart pga dypt overvann. Alternativ trase (Langs Kvernevatn-Rundt Blaugrevatn og over til Upsetjønn hvor du treffer kvistet løype). Overvann problemet kan bedres så fort det blir kaldere vær som det meldes om fra 21.4 og et par dager frem. Økt vannstrøm pga mildvær gjør inn/utløp fort utrygge.

Skrevet av Per Thomas Skaanes 21. april 2017