Øyuvsbu, 5.6.
Øyuvsbu, 5.6. Foto: Jan Vidar Meling
Sørover fra topp nord for Gaukheivatn. 30.5.2021
Sørover fra topp nord for Gaukheivatn. 30.5.2021 Foto: Jonny Grundeland
Bergehei, 980 m.o.h, nord for Pytten(Ljosland), 29.5.2021
Bergehei, 980 m.o.h, nord for Pytten(Ljosland), 29.5.2021 Foto: Jonny Grundeland
Mot Stavbrokka, bild tatt like sør for Stavskar, 980 m.o.h. 31.5.2021
Mot Stavbrokka, bild tatt like sør for Stavskar, 980 m.o.h. 31.5.2021 Foto: Sondre Rua Dokken
På vei mot Håheller, 22.5.2021
På vei mot Håheller, 22.5.2021 Foto: Anders Thorbjørnsen

3.6.2021 - store endringer siden forrige uke. nå for det meste barmark under 1000 mo.h 

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  3. juni 2021

Snø

Nå kan det brukes fjellsko i fjellet. Kun området rundt Haukelifjell og nordvestover hvor det fortsatt er mulig med ski. Noen større snøpartier i høyden over 1100 - 1300 m.o.h. Også snø som ligger igjen i nord og nordøsthellinger, men denne snøen har ganske fast konsistens (sommersnø) og er ok å gå på.Høgås, Evje; Barmark. Isfrie vann.

Bortelid; Barmark

Ljosland; Stort sett bart under 850 m.o.h, noen partier med snø i skyggesider i høyden.

Sirdal; Barmark, men enkelte snøflekker i høyden og skyggesider. Rapport om gode barmarksforhold nesten hele veien fra Donsen til Josephsbu 30.5.2021.

Knaben; Barmark, men noen snøflekker i høyden og skyggesider. 

Brokke;  Barmark. Mer snø i høyden og i skyggesider. Er du veldig skientusiast vil en fortsatt kunne bruke ski i skyggesider i høyden over 1100-1200 m.o.h. 

Bjørnevatn; Barmark i sør og sørvesthellinger. Mer snøflekker i skyggesider, men barmark tar over nå.

Hovden;  Barmark. 

Skredinfo 3. - 4.6.2021
Lav til ingen skredfare da barmark tar over i fjellet nå. Kun områdene lengst nordvest i regionen (Haukelifjell) hvor en må fortsatt vurdere snøen. Da er det i høyden over 1200 m.o.h og nord- og nordøsthellinger der det kan forekomme våte løssnøskred og glideskred hvor snø løsner mot glatt sva.

Skredfaren vurderes til 1.

Isvarsel 3.6.

Stort sett isfritt på de fleste vann under 800-900 m.o.h. Vårisdannelse på vann over denne høyden i tillegg mye overvann og full isløsning både under isen og ovenfra. All ferdsel på is frarådes.